Schriftelijke vragen van 1-1601 tot 1-1700

169 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1601/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken  
  Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Beheer van tehuizen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1602/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Notarisambt - Benoeming van vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Aanvullend antwoord 18/6/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1603/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1603/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1603/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1603/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1603/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 18/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1604/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1604/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1604/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1604/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 4/5/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1604/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1604/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1604/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1605/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarderambt - Benoeming van vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 20/4/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1606/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1606/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1606/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1607/1 Hostekint Patrick (SP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Mozambique - Bilaterale schuld tegenover BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1608/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS - Afschaffing publieke spoorwegoverwegen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1609/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Volgrecht verschuldigd op schilderijen.
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Doorverwijzing vraag 20/4/1999
1-1609/2 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Volgrecht verschuldigd op schilderijen.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
1-1610/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Ministerieel besluit van 13 maart 1986 - Maximumhuurprijzen - Verhuring van films voor commerciŽle vertoning.
  Verzending vraag naar Minister 3/10/1997
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1611/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Vrouwelijke Belgische vertegenwoordigers in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1612/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1613/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1614/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Schenking van aandelen - Verlaagd tarief - Uitvoeringsmaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1615/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Kapitaalvermindering - Aanzuivering verliezen - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1616/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Liquidatiebonus - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1617/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Horecasector - Maatregelen ten voordele van arbeidsintensieve diensten.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1618/1 Sťmer Paula (SP) minister van FinanciŽn  
  Levensverzekering - Verschillende fiscale behandeling van mannen en vrouwen - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1619/1 Devolder Jacques (VLD) minister van Ambtenarenzaken  
  Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1619/2 Devolder Jacques (VLD) minister van Justitie  
  Aanhoudende personeelsproblemen in de Brugse gevangenis.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1620/1 Urbain Robert (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Commissie - EU-ASEAN-uitwisselingsprogramma voor managers - Balans.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1621/1 Urbain Robert (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Commissie - ECIP-programma - Balans.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1622/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Sociaal statuut der zelfstandigen - Studentenjob - Vrijstelling van bijdragen.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1623/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Justitie  
  Hof van Cassatie - Strafvordering - Inschrijving algemene rol.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1624/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Hypotheekbewaarders - Tuchtonderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1625/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Krijgsmacht - Herziening statuut officieren van het medisch technisch korps.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1626/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Heling - Preventiemaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1627/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Verkeerssignalisatie op ronde punten.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1628/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacom - Inlichtingendiensten - Taalkader - Advies van de Vaste Commissie van Taaltoezicht.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1629/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Verkoop van gronden - Aanwending opbrengsten - Financiering van het station van Luik.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1630/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Personeelsformatie - Verdeling van het werk.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 17/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1631/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De Post - Controle- en toezichtspersoneel - Afschaffing van de nachttoelage.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1632/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet van 15 december 1980 - Uitvoeringsmaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Intrekking vraag 20/3/1999
1-1633/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden - Gespreide aanslag - Termijn voor herbelegging in onroerend goed.
  Verzending vraag naar Minister 8/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1634/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen - Remgeld 60-plussers.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1635/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van geneesmiddelen - Besluitvorming - Behandeling van migraine - Antigriep-vaccin.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1636/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet van 15 december 1980 - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 24/6/1999
1-1637/1 Loones Jan (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kinesitherapie - Erkenning van het statuut - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1638/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Uitlaatgassen - Europese normen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1639/1 Loones Jan (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kinesitherapie - Nomenclatuur - Vergoedingstarieven.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Doorverwijzing vraag 25/5/1999
1-1640/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Ademtest - Ademanalysetest - Procedure.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1641/1 Dardenne Martine (Ecolo) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vetmesten van eenden en ganzen.
  Verzending vraag naar Minister 16/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 30/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1642/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Verkeersonveilige situatie te Lauwe.
  Verzending vraag naar Minister 16/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1643/1 Hostekint Patrick (SP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beroepsbrandweerlieden - Buitengewone prestaties - Bezoldiging.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1644/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Gemeenten en rijbewijs met strafpunten - Centraal bestand.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Doorverwijzing vraag 25/5/1999
1-1645/1 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Rijbewijs met strafpunten - Informatie parketten.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1646/1 Loones Jan (VU) minister van FinanciŽn  
  Gemeentebelastingen - Regularisatie belastingachterstallen.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1647/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  Erkenning van aannemers van werken - Herzieningsprocedure.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1648/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stemrecht van de Belgen in het buitenland voor de parlementsverkiezingen.
  Verzending vraag naar Minister 18/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1649/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vervallenverklaring mandaat gemeenteraadslid - Beroep Raad van State - Schorsend karakter - Kennisname door het schepencollege.
  Verzending vraag naar Minister 18/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1650/1 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Discriminatie van oud gefailleerden (Verschoonbaarheid en rehabilitatie).
  Verzending vraag naar Minister 18/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1651/1 Caluwť Ludwig (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Tegemoetkoming aan gehandicapten - Aftrek van de kinderbijslag.
  Verzending vraag naar Minister 22/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1652/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Kandidaat-vluchtelingen - Spreidingsplan - Ontduiking door bepaalde OCMW's.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1653/1 Cornet d'Elzius Christine (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Loopbaanonderbreking - Vervanging door herintredende vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1654/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Controle.
  Verzending vraag naar Minister 26/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1655/1 Dardenne Martine (Ecolo) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Pesticiden - Herziening richtlijn 94/414/EG.
  Verzending vraag naar Minister 26/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1656/1 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van FinanciŽn  
  Vzw - Vennootschapsbelasting - Vroegere verliezen - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag naar Minister 26/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1657/1 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van FinanciŽn  
  Vzw - Bezoldiging van de bestuurders - Bedrijfsvoorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 26/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1658/1 Merchiers Nadia (SP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Machtigingen tot verblijf vreemde partners van samenwonenden - Gezondheidsattest.
  Verzending vraag naar Minister 30/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 24/6/1999
1-1659/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiehervorming - Gelijkheid van kansen.
  Verzending vraag naar Minister 2/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 24/6/1999
1-1660/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Lijfrenten - Indexering.
  Verzending vraag naar Minister 7/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1661/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Inkomsten uit een nevenberoep - Fiscale regeling.
  Verzending vraag naar Minister 7/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1662/1 Hazette Pierre (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Pensioenen - Inkomstenbelasting - Onroerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 7/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1663/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toezichthoudende overheid - Arrondissement Brussel-Hoofdstad - Optreden in 1998 (Gemeenten en OCMW).
  Verzending vraag naar Minister 8/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1664/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Onbemande camera's - Boetebedragen per gewest.
  Verzending vraag naar Minister 8/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1665/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stemrecht voor Belgen gevestigd in het buitenland - Procedure.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1666/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  AFCEA-wapenbeurs in Londen - Houding van de regering.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1667/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Statuut van nationale erkentelijkheid - Indiening aanvragen.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 14/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1668/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Faillissementswet - Verschoonbaarheid en rehabilitatie - Discriminatie van "oud gefailleerden".
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Doorverwijzing vraag 1/6/1999
1-1668/2 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Faillissementswet - Verschoonbaarheid en rehabilitatie - Discriminatie van "oud gefailleerden".
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1669/1 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Inplanting zendmasten in de Noordzee.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
  Antwoord 1/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1670/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgen in buitenlandse gevangenissen - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 23/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 14/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1671/1 Nothomb Charles-Ferdinand (PSC) minister van FinanciŽn  
  Verkoop van nieuwe gebouwen met toepassing van de BTW - Termijn.
  Verzending vraag naar Minister 23/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1672/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1673/1 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen..
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 15/7/1999
1-1674/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1675/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1676/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1677/1 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1678/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1679/1 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1680/1 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1681/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Voorlopig antwoord 1/6/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1682/1 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 11/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1683/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1684/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1685/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1686/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1687/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1688/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1689/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1690/1 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1691/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 14/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1692/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 15/7/1999
1-1692/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 1/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 25/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 25/6/1999
1-1692/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1693/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 29/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1694/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Ambtenarenzaken  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1695/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1696/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1697/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Europese richtlijn betreffende liften - Omzetting - Gevogen voor de sector.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1697/2 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Europese richtlijn betreffende liften - Omzetting - Gevogen voor de sector.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1697/3 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Europese richtlijn betreffende liften - Omzetting - Gevogen voor de sector.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1698/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelasting - Vraag om inlichtingen (document 332) - Aanslag van ambtswege.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1699/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Veteranenziekte - Controles naar de legionellabacterie - Preventieve maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 29/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1700/1 Anciaux Bert (VU) minister van Sociale Zaken  
  RSZ - Taalkaders.
  Verzending vraag naar Minister 29/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 18/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999