Schriftelijke vragen van 1-1401 tot 1-1500

107 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1401/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De toekenning van het niveau 2+ aan sommige functies binnen de federale wetenschappelijke instellingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1402/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Uitspraken van sommige magistraten (Hervorming van justitie).
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1403/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Facturatie Belgacom voor mislukte oproeppogingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1404/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Werkzoekende gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1405/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Terugbetaling van de kosten van sociale bijstand.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1406/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Afzien van invoering ten laste van een onderhoudsplichtige.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1407/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het Schengen-informatie systeem.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1407/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Het Schengen-informatie systeem.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1408/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Evaluatieverslagen van verbindingsofficieren.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 23/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1409/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het opslaan van gegevens door de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1410/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De computerbestanden van de militaire veiligheidsdienst SGR/ADIV.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1411/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Het computersysteem "Polis" van de rijkswacht om de gerechtelijke gegevens te beheren.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1412/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  De computerbestanden van de Staatsveiligheid.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1413/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Belastingontduiking door vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1414/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  De toegankelijkheid van overheidsinformatie. - Electronische bestanden.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1415/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De milleniumproblematiek.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1416/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De problemen verbonden aan de omzetting naar de euro voor het bedrijfsleven.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1416/2 Anciaux Bert (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De problemen verbonden aan de omzetting naar de euro voor het bedrijfsleven.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1417/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Verklaringen van de Minister met betrekking tot een vernieuwde institutionele Europese structuur.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1418/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ondervraging van slachtoffers van seksuele delicten en waarheidsgetrouwe weergave van de PV's van de politionele diensten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1419/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aankoopdienst van het leger. - Taalindeling.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1420/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het geneesmiddel GHB (Drug). - Toenemend en verkeerd gebruik.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1421/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  De behandeling van rolstoelpatiŽnten door Sabena.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1422/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Ondervraging van slachtoffers van seksuele delicten.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1423/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  De techniek van gerechtelijke onderzoeken naar zwaarwichtige en georganiseerde criminaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1424/1 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Onbemande camera's - Toepassing wetgeving.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1425/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De crisis in de varkenssector.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1426/1 Poty Francis (PS) minister van FinanciŽn  
  Controledienst Brussel 4. - Belastingaangiften van de parlementsleden.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1427/1 Poty Francis (PS) minister van FinanciŽn  
  Controledienst Brussel 4. - Belastingaangiften van de parlementsleden. - Aanstelling van personeelsleden.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1428/1 D'Hooghe Jacques (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De anciŽnniteitstoeslag aan oudere werklozen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1429/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS - De kaart "kosteloze begeleider" - Toekenningscriteria.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1430/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Doktersvennootschappen (Art. 32 WIB 92).
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1431/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchtvervoer. - Identiteitscontrole aan de grenzen van de EEG.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1432/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1432/2 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1433/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Lijst van landen waarvan de burgers een visum moeten vragen om in de EU binnen te komen.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1434/1 Goovaerts Leo (VLD) minister van FinanciŽn  
  Fiscale categorie "bedrijfsleider". - Implicaties voor artsen (Art. 32 WIB 92).
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1435/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS. - Het helpen door het personeel bij het in-, over- en uitladen van rol- en kinderwagens.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1436/1 Merchiers Nadia (SP) minister van Justitie  
  De "Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad vzw Gent".
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1437/1 Happart Jean-Marie (PS) Eerste Minister  
  Verhoogde investeringsaftrek ten gunste van het hergebruik in het kader van de ecotaksenwet.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1437/2 Happart Jean-Marie (PS) minister van FinanciŽn  
  Verhoogde investeringsaftrek ten gunste van het hergebruik in het kader van de ecotaksenwet.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1438/1 Happart Jean-Marie (PS) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbeslagneming van vogels door de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1439/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Viering van het 200-jarig bestaan van de Raad van State van Frankrijk en van 50 jaar Belgische Raad van State.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Voorlopig antwoord 26/1/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1440/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkeerterreinen en ingangen van supermarkten en andere bedrijven. - Publieke plaatsen vs. privť-terreinen. - Consequenties voor actievoerders.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 22/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1441/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Instituut voor Veterinaire Keuring. - Keurkringen en hun personeelsbezetting.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1441/2 Anciaux Bert (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Instituut voor Veterinaire Keuring. - Keurkringen en hun personeelsbezetting.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1442/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Publiek karakter van de toiletten van horecazaken.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1443/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Werving van bijkomende treinbestuurders.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1444/1 Olivier Marc (CVP) minister van Vervoer  
  Plaatsing van asbakken aan de ingang van stations.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1445/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Conventie tegen het ronselen van huurlingen. - Voorontwerp van goedkeuring.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1446/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  De plannen voor het invoeren van een roerende voorheffing op de liquidatiebonus van een vennootschap in vereffening.- Geneesherenvennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1447/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Alimentatieplichtigen. - Berekeningswijze voor de terugvordering van verblijfkosten in een rusthuis.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1448/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Verbod op reclame voor zorgverstrekkers. - Bejaardentehuizen en RVT.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1449/1 Goovaerts Leo (VLD) minister van Justitie  
  Euro. - Overgangsperiode. - Munteenheid waarin gerechtelijke akten worden uitgedrukt.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1449/2 Goovaerts Leo (VLD) minister van FinanciŽn  
  Euro. - Overgangsperiode. - Munteenheid waarin gerechtelijke akten worden uitgedrukt.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1450/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Het winstverdelingsplan 1999 van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1451/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Alimentatieplichtigen. - Bewoners van Franse nationaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1452/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Militaire luchthaven van Bierset. - Concessie.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 17/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1453/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Militaire luchthaven van Bierset. - Domaniale toelating voor nachtelijk gebruik voor handelsdoeleinden.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1454/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Moratorium op apotheken.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Intrekking vraag 27/11/1998
1-1455/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  Aankoop van voertuigen door niet-ingezetenen (Inschrijving).
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1456/1 Happart Jean-Marie (PS) minister van Justitie  
  Financering van de procedures van inbeslagneming van vogels.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1457/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Misbruik van de nieuwe sociale-zekerheidskaart, de zogenaamde SIS-kaart.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1458/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Forfaitaire beroepskosten voor artsen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1459/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Belasting op de beroepsinkomsten van de werknemers van bijkantoren van Belgische vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1460/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Dienstwagen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1461/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Laboratoriumonderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 17/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1462/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Kinderoppas in crŤches.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1463/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Euro en BTW (Afronding).
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1464/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Diensten op het vlak van handelsarbitrage.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1465/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Wederverkoop van gebruikte goederen door belastingplichtigen zonder recht op aftrek.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1466/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW-aftrek door banken.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1467/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Boekhoudkundige behandeling van gecertificeerde aandelen.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1468/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsinspectie. - Opvragen gegevens bij nutsbedrijven - vervallenverklaring politiek mandaat - geschillen in verband met verblijfstoestand.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1469/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Invoering van een CO≤-energietaks.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1470/1 Hostekint Patrick (SP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De berekening van het brugpensioen overeenkomstig de CAO nr. 17 (Arbeiders).
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1471/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Fiscale behandeling van distributie- en dienstencentra (transfer pricing).
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1472/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  CertifiŽring van aandelen - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1473/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Onregelmatig opgerichte vennootschap onder firma.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1474/1 Thijs Erika (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Erkenning van Epidermolysis Bullosa door het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1475/1 Thijs Erika (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Praktische gevolgen van het huidige financieringssysteem voor rusthuizen.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1476/1 Thijs Erika (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Intern onderzoek door de Europese Commissie betreffende het gebruik van Europese hulpfondsen in oorlogsgebieden(Congo).
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1477/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Beperking van het gebruik van een postchequerekening door vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1478/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inschrijving in de bevolkingsregisters van een persoon die in een kamer of appartement woont, ter beschikking gesteld door een OCMW.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1479/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van diverse actiepunten. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1480/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procedure van erkenning als vluchteling. - Inzage dossier.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Intrekking vraag 27/11/1998
1-1481/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalregeling inzake asielaanvragen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1482/1 Olivier Marc (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging actiepunt "opvangcentra voor drugsgebruikers". - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1483/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  "Actieplan Toxicomanie-drugs". - Opvolging van de actiepunten met betrekking tot de Volksgezondheid. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1484/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van de actiepunten inzake verzorging van drugsgebruikers en oprichting van opvangcentra. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1485/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van diverse actiepunten. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1486/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging actiepunt "drugsgebruik en verkeersveiligheid". - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1487/1 Ceder Jurgen (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Congres Vlaams Blok van 7 november 1998. - Verzoekschrift ingediend door de burgemeester van Brussel bij de Raad van State. - Procedure tot schorsing van de beslissing van de gouverneur.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1488/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Statuut van de buitenlandse kamers van koophandel in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1489/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Statuut van de Belgische kamers van koophandel in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1490/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewestelijk comitť voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen in de mijnen van het Nederlandse taalgebied. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1491/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Vast Mijnschadecomitť. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1492/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Bestuurscomitť van de Annalen der Mijnen. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1493/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Geologische raad. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1494/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Viering van het 200-jarig bestaan van de Raad van State van Frankrijk en van 50 jaar Belgische Raad van State.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1495/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalwetgeving. - Toepassing bij intercommunales.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1496/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende. - Veiligheid omwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Doorverwijzing vraag 9/2/1999
1-1496/2 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende. - Veiligheid omwonenden.
  Verzending vraag naar Minister 9/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1497/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Stakingsrecht voor militairen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1498/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Uitbreiding van de politieke rechten voor militairen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1499/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1500/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Apotheken in BelgiŽ. - Eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999