Schriftelijke vragen van 1-1301 tot 1-1400

201 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1301/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Mogelijke opheffing van het embargo tegen Irak.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1302/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Aftrekbare giften - Fiscale attesten. - Erkende verenigingen.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1303/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag met Nigeria. - Legalisatie akten burgerlijke stand.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1304/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Banken. - Charter basisbankdienst.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1305/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet. - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1306/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacomtarieven en Internet.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Rappel 15/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1307/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  V.N.-Conventie over de bescherming van gastarbeiders en hun gezinnen.- Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1308/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  De Conferentie in Oslo in april 1998 tot beperking van de handel en de productie van handwapens.- Standpunt en initiatieven van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1308/2 Boutmans Eddy (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De Conferentie in Oslo in april 1998 tot beperking van de handel en de productie van handwapens.- Standpunt en initiatieven van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1309/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Het Belgisch Staatsblad op Internet. - Mogelijkheid tot het eveneens toegankelijk maken van de bijlagen inzake v.z.w.'s.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1310/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - De organisatie van het parket en het overleg tussen de diverse parketten.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1311/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - CoŲrdinatie op federaal niveau van de verschillende politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1312/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - Samenwerking federale/regionale politiediensten en ondersteuning door de Algemene Politiesteundienst.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1313/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - Het doen naleven van de betrokken regelgeving.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1314/1 De Decker Armand (PRL-FDF) minister van Justitie  
  VN-verdrag tegen foltering. - Standpunt van de Belgische regering. - Bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1315/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1315/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1315/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1315/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1315/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1316/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 7/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1316/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1316/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1316/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1316/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1316/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1316/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 7/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 7/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1316/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1317/1 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Hervorming van de paspoortafgifte. - Betere beveiliging.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1318/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  NMBS - Doorknippen spoorlint Vlaanderen-WalloniŽ.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1319/1 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Doodstraf. - Genadeverzoeken.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1320/1 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  "Gepensioneerd" Belgisch brandweerkorps.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1321/1 Loones Jan (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Statistische gegevens met betrekking tot anorexia bij kinderen onder de 15 jaar.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1322/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Doodgeboren kinderen. - Wettelijke regeling voor begrafenis, crematie en/of andere mogelijkheden.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 30/11/1998
  Beslissing niet publicatie 30/11/1998
1-1323/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  De openbaarheid van bestuursdocumenten. - Inzage door een gedetineerde in zijn opsluitings- en/of penitentiair dossier.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1324/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Tarieven Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1325/1 Weyts Johan (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Inschrijven van en inzage in een juridisch advies aangevraagd door een schepencollege.
  Verzending vraag naar Minister 18/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1326/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1326/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1326/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1326/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1326/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Aanvullend antwoord 15/12/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1326/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1326/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1326/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/15 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1327/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1327/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1327/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1327/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1327/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1327/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1327/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1327/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1327/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/15 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1328/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 8/2/1999
1-1328/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Voorlopig antwoord 17/11/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1328/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1328/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1328/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1328/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1328/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Voorlopig antwoord 3/11/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Beslissing niet publicatie 15/12/1998
1-1328/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1328/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1328/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Aanvullend antwoord 9/3/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1329/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Toepassing nieuw artikel 2bis, ß2, wet van 20 juli 1990.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1330/1 Olivier Marc (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  GSM-gebruik. - Schadelijke gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 23/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1331/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Opleiding ambtenaren. - Directiebrevet.
  Verzending vraag naar Minister 23/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1332/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Uitgaven in de werkloosheidsverzekering. - Uitkeringen voor loopbaanonderbreking.
  Verzending vraag naar Minister 23/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Rappel 18/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Rappel 9/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 9/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1333/1 Daras Josť (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken  
  Prinsbisschoppelijk Paleis te Luik. - Brandgevaar
  Verzending vraag naar Minister 23/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1334/1 Vandenbroeke Chris (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Verkeersveiligheid. - Fietsers. - Gewestwegen in Kortrijk-Roeselare-Tielt.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1335/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Bank van De Post. - Taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1336/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacom. - Project "Ambassadeurs". - Taalgebruik.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1337/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacom. - Project "Ambassadeurs". - Opeisen van de personeelsleden.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1338/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voeren. - Uitlatingen van de burgemeester aangaande het decreet-Suykerbuyk in het gemeentelijk informatieblad.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Voorlopig antwoord 1/12/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1339/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Controle op de aangifte van overlijdens. - Conclusies van de Vaste Commissie voor de burgerlijke stand.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1340/1 Anciaux Bert (VU) minister van FinanciŽn  
  Fusie van ziekenhuizen. - Algehele vrijstelling van het evenredig schenkingsrecht voor een overdracht ten kosteloze titel van een algemeenheid van goederen in een ziekenhuis-vzw.
  Verzending vraag naar Minister 24/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1341/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Toepasselijkheid van de boekhoudwetgeving. - Burgerlijke vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 28/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1342/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Justitie  
  Een verschillende toepassing door de griffies van de Hoven van Beroep van het artikel 385 WIB en de artikelen 747, 750 en 751 Ger. Wtb.
  Verzending vraag naar Minister 28/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1343/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  De vaststelling van de kadastrale percelen.
  Verzending vraag naar Minister 28/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1344/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  De wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 28/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1345/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Het uitblijven van de effectieve inwerkingtreding van de rulingmogelijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 28/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1346/1 Devolder Jacques (VLD) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De controle en analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers worden gebruikt.
  Verzending vraag naar Minister 28/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1347/1 de Bethune Sabine (CVP) Eerste Minister  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/2 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1347/3 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/4 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/5 de Bethune Sabine (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/6 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1347/7 de Bethune Sabine (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1347/8 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1347/9 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/10 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/11 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/12 de Bethune Sabine (CVP) minister van Vervoer  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1347/13 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/14 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1347/15 de Bethune Sabine (CVP) minister van FinanciŽn  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/16 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/17 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1348/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  Verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerken aan woningen getroffen door watersnood.
  Verzending vraag naar Minister 29/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1349/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Fiscale regeling van toepassing op bepaalde voorzieningen die door uitbaters van centra voor technische ingraving van afval worden opgenomen in de boekhouding.
  Verzending vraag naar Minister 30/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1350/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Gelijktijdige verwerving van grond en gebouwen. - Arresten van de Hoven van Beroep van Brussel en Antwerpen. - Aanpassing van de administratieve commentaar.
  Verzending vraag naar Minister 30/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1351/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Een verschillende toepassing van de BTW over scheepvaartrechten door de geregionaliseerde diensten voor scheepvaart.
  Verzending vraag naar Minister 30/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1352/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Het veroordelingsrecht (art. 145 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten).
  Verzending vraag naar Minister 30/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1353/1 Daras Josť (Ecolo) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  DomiciliŽring en gemeentelijk mandaat.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1354/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME). - Erkenning door het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 2/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1355/1 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Eretekens bij de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 5/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1356/1 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen - Burgelijke stand - Vermelding "ongeletterd of kan niet tekenen".
  Verzending vraag naar Minister 5/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1357/1 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen. - Vermelding "verstoting".
  Verzending vraag naar Minister 5/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1358/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Het taalgebruik bij het Bestuur voor de Dierengezondheid en de Kwaliteit van de Dierlijke Producten.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1359/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  De geluidshinder veroorzaakt door het nachtelijk vliegverkeer te Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1360/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 7/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1361/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  "Winsten en baten" van de burgerlijke vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 7/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1362/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 7/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1363/1 Verhofstadt Guy (VLD) minister van FinanciŽn  
  Art. 18 KB.WIB 1992. - Voordelen van alle aard ingevolge een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet.
  Verzending vraag naar Minister 7/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1364/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het ontzeggen aan kinderen van de toegang tot een supermarkt.
  Verzending vraag naar Minister 9/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1365/1 Weyts Johan (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De toekomst van de Belgische visserij.
  Verzending vraag naar Minister 9/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1366/1 Hatry Paul (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Oprichting van een "BBI-cel" voor de behandeling van klachten tegen de belastingen gevestigd door de Bijzondere Belastingsinspectie.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1367/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wervingsexamen adjunct-adviseur bij de dienst Vreemdelingenzaken. - Diplomavereisten.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1368/1 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Sociale Zaken  
  Algoneurodystrofie. - Erkenning door het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1369/1 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Visserij - Samenvoeging visvergunningen.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1370/1 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Visserij - Hervorming quotasysteem.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 1/12/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1371/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  De aanwezigheid van grote sommen baar geld in grote registratiekantoren.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1372/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Medisch toezicht in bedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1373/1 Devolder Jacques (VLD) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De toepassing van de wet de arbeidsherverdeling in de openbare sector op de Kamers voor Ambachten en Neringen.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1374/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De levering van minderwaardig meel via de voedselbanken door de EEG.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1375/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De economische samenwerking met Turkije.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1376/1 Anciaux Bert (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  De nieuwe procedure voor de uitreiking van paspoorten.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1377/1 Anciaux Bert (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Het voorbehouden van loges in het Paleis voor Schone Kunsten voor politici.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Antwoord 30/10/1998
  Beslissing niet publicatie 30/10/1998
1-1377/2 Anciaux Bert (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Het voorbehouden van loges in het Paleis voor Schone Kunsten voor politici.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
1-1378/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  De strafrechtelijke procedure - Begrip"oude feiten" - Omvang appreciatiebevoegdheid strafrechter.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1379/1 Vergote Fons (VLD) minister van FinanciŽn  
  De benoeming in een vacante betrekking van auditeur-generaal bij de BBI.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1380/1 Vergote Fons (VLD) minister van FinanciŽn  
  De reisvergoeding voor dienstreizen van ambtenaren van fiscale administraties.
  Verzending vraag naar Minister 16/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1381/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het niet-bedelen van informatiebladen in brievenbussen voorzien van een zelfklever "geen reclame aub".
  Verzending vraag naar Minister 19/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1382/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schadeloosstelling van Belgen die in het buitenland slachtoffer zijn van oorlog of opstanden.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 21/1/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1383/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ingewikkelde tarifering bij Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1384/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambtshalve aanpassing van huisnummers en/of straatnamen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1385/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  De provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1385/2 Caluwť Ludwig (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Antwoord 30/10/1998
  Beslissing niet publicatie 30/10/1998
1-1385/3 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  De provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1386/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  De openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 8/2/1999
1-1386/2 Caluwť Ludwig (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Antwoord 30/10/1998
  Beslissing niet publicatie 30/10/1998
1-1386/3 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  De openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1387/1 Bourgeois Andrť (CVP) minister van FinanciŽn  
  Een overeenkomst tussen BelgiŽ en Spanje inzake dubbele belasting.
  Verzending vraag naar Minister 22/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
1-1388/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Openbaarheid van bestuur. - Toepasbaarheid op de Provinciale Registratie voor aannemers.
  Verzending vraag naar Minister 22/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1389/1 Delcroix Leo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Een verlaging van het BTW-tarief in de horecasector.
  Verzending vraag naar Minister 22/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1390/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vacante betrekkingen bij de Europese Drug Eenheid. - Kennisgave aan het rijkswachtpersoneel.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1391/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Sportclubs opgericht in de vorm van een vzw - BTW.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1392/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Lector tewerkgesteld in een handelsvennootschap.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1393/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  Richtlijnen over aansluitinggevende treinen.
  Verzending vraag naar Minister 26/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 8/2/1999
1-1394/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  De herstellingsplaatsen van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 26/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1395/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het invoeren van geheime commissielonen als bedrijfslast.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1395/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Het invoeren van geheime commissielonen als bedrijfslast.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1396/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale uitwisseling van informatie tussen politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1397/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale oefeningen in het kader van de antiterroristische gemengde groep (AGG).
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1398/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Akkoord van Schengen. - Stand van zaken en evaluatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1398/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Akkoord van Schengen. - Stand van zaken en evaluatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1399/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overtreding van de antiracismewet of discriminerend gedrag. - Tuchtonderzoeken tegen rijkswachters.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1400/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  Onbemande camera's. - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 9/2/1999
1-1400/2 Verreycken Wim (VL. BLOK) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Onbemande camera's. - Plaatsing en rendement in termen van boetebedragen.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999