Register betreffende "prostitutie" (Legislatuur 2014-2019)

Non-descriptoren : kinderprostitutie
koppelarij
mannelijke prostitutie
ontucht
proxenetisme
vrouwelijke prostitutie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De 59ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw - Peking +20 (New York 9-20 maart 2015) (6-200)      
  Verslag van de dames Valérie De Bue en Christie Morreale
6-200/1
p. 1-91 6-200/1 p. 1-91 (PDF)
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-758
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-759
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-760
Loverboys - Omvang van het fenomeen - Aantal slachtoffers - Omkadering - Bestrijding - Maatregelen  - Stakeholders - Coördinatie - Sensibilisering (6-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Prévot aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-874
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1078
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1079
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1080
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1081
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1082
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1083
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1075
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1076
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1077
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2300
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2301
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2302
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2297
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2298
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2299
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
  Informatieverslag - Vaststellingen en aanbevelingen
6-97/2
p. 1-81 6-97/2 p. 1-81 (PDF)
  Informatieverslag van de dames Sabine de Bethune, Christie Morreale, Ann Brusseel, Valérie De Bue, Katia Segers, Hélène Ryckmans en Miranda Van Eetvelde
6-97/3
p. 1-184 6-97/3 p. 1-184 (PDF)
  Hoorzittingen
6-97/4
p. 1-280 6-97/4 p. 1-280 (PDF)
  Documenten en informatie
6-97/5
p. 1-337 6-97/5 p. 1-337 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 15-23 6-6 p. 15-23 (PDF)
  Stemming over het verzoek (6-97/1)
6-6
p. 37 6-6 p. 37 (PDF)
  6-6
p. 35 6-6 p. 35 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
  Stemming over het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 75-76 6-9 p. 75-76 (PDF)
  6-9
p. 78 6-9 p. 78 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere bescherming van de slachtoffers van tienerpooiers en een versterkte handhaving jegens de pooiers en de klant (6-490)      
  Voorstel van mevrouw Freya Saeys en de heren Lionel Bajart, Bert Anciaux, Gilles Mouyard en Olivier Destrebecq
6-490/1
p. 1-13 6-490/1 p. 1-13 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999