Register betreffende "prostitutie" (Legislatuur 1999-2003)

Non-descriptoren : kinderprostitutie
koppelarij
mannelijke prostitutie
ontucht
proxenetisme
vrouwelijke prostitutie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bepaalde praktijken bij het verwijderen van vreemdelingen van het Belgische grondgebied (Gesloten centra : botscanners op minderjarige asielzoekers en prostitutienetwerken) (2-193)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 16-18 2-37 p. 16-18 (PDF)
Bestrijding mensenhandel en kinderpornografie - Extraterritorialiteit (2-128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 168 2-5 p. 168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 816-817 2-18 p. 816-817 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel - Toepassing wet van 13 april 1995 (2-112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 105-106 2-3 p. 105-106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 354-355 2-9 p. 354-355 (PDF)
CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen - Tweede wereldtop in Tokyo (Actieplan - Agendapunten - Vertegenwoordiging) (2-1769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2403-2405 2-46 p. 2403-2405 (PDF)
De Federal Computer Crime Unit (Opzoeken van cyberkinderpornografie - FCCU-personeelsbezetting) (2-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 32-34 2-197 p. 32-34 (PDF)
De aankoop door de stad Antwerpen van een pakhuis met het oog op de inrichting ervan als eroscentrum (Vestiging van een politieantenne in de gedoogzone zelf) (2-507)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 19-22 2-127 p. 19-22 (PDF)
De aankoop van een gebouw door de stad Antwerpen om er een "officieel" eroscentrum in onder te brengen (FinanciŽle steun) (2-673)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-132
p. 15-16 2-132 p. 15-16 (PDF)
De bekrachtiging van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-697)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 18-19 2-181 p. 18-19 (PDF)
De eventuele prostitutienetwerken op de luchthaven van Zaventem (Pooiers - Rijkswacht) (2-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 18-20 2-11 p. 18-20 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel (Dotatie van de Nationale Loterij aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-25
p. 19-20 2-25 p. 19-20 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Vzw Pag-Asa in Brussel, vzw Payoke in Antwerpen en vzw SŁrya in Luik - Subsidie ten laste van de Nationale Loterij) (2-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 11-13 2-96 p. 11-13 (PDF)
De financiering van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel (2-989)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 65-68 2-279 p. 65-68 (PDF)
De follow-up van het Wereldcongres tegen commerciŽle en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996 (Voorbereiding van de tweede wereldconferentie in Japan in 2001 - Federaal Veiligheids- en Detentieplan - Overleg met de Gemeenschappen en Gewesten over de preventie - Voorstellen in het kader van het UE-voorzitterschap) (2-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 40-50 2-74 p. 40-50 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (FinanciŽle en fiscale aspecten van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Hoorzitting met het college van procureurs-generaal - Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 2001 over de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ in 2000 - Uiteenzetting door de procureur des Konings te Brussel - Bespreking van het evaluatieverslag m.b.t. de wet van 10 juni 1998 over de telefoonaftap - Specifieke problemen) (2-425)      
  Eindverslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/2
p. 1-269 2-425/2 p. 1-269 (PDF)
   Bespreking
2-284
p. 24-31 2-284 p. 24-31 (PDF)
   De Senaat neemt akte van het verslag
2-284
p. 39 2-284 p. 39 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/1
p. 1-125 2-425/1 p. 1-125 (PDF)
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/1
p. 1-166 2-152/1 p. 1-166 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/2
p. 1-92 2-152/2 p. 1-92 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevr. KaÁar
2-152/3
p. 1-2 2-152/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Lozie
2-152/3
p. 2 2-152/3 p. 2 (PDF)
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/4
p. 1-5 2-152/4 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
  Stemming
2-68
p. 94 2-68 p. 94 (PDF)
  2-68
p. 131-132 2-68 p. 131-132 (PDF)
De minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht (2-547)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 21-22 2-103 p. 21-22 (PDF)
De naleving door BelgiŽ van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (2-69)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-29
p. 14-18 2-29 p. 14-18 (PDF)
De oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie (2-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-132
p. 36-41 2-132 p. 36-41 (PDF)
De politiehervorming en de mensenhandel (Personeel centrale cel - Zonale veiligheidsplannen - Gegevensbank) (2-609)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 81-83 2-164 p. 81-83 (PDF)
De prostitutie in de grootsteden (2-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 25-26 2-190 p. 25-26 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-678)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya) (2-365)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" uitgebracht door de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/1
p. 1-102 2-365/1 p. 1-102 (PDF)
  Verslag van de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/2
p. 1-2 2-365/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
2-137
p. 114 2-137 p. 114 (PDF)
  2-137
p. 135 2-137 p. 135 (PDF)
  Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
2-143
p. 26 2-143 p. 26 (PDF)
De strijd tegen kinderporno op internet (2-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 64-67 2-102 p. 64-67 (PDF)
De tenuitvoerlegging door BelgiŽ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers (Niet-begeleide minderjarigen - Risico dat deze jongeren economisch of seksueel worden uitgebuit of in criminele netwerken verstrikt geraken) (2-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 14-19 2-127 p. 14-19 (PDF)
De voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001) (2-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 56-59 2-128 p. 56-59 (PDF)
De wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband (Rechten inzake alimentatiegeld, geweld tegen vrouwen en probleem van de mensenhandel, rol van de vrouw in de ontwikkeling) (2-251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 7-10 2-75 p. 7-10 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel (CIAM : platform voor de gestructureerde uitwisseling van gegevens inzake mensenhandel - Technische uitvoering) (2-664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 53-57 2-175 p. 53-57 (PDF)
De wettelijke erkenning van de prostitutie (2-30)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8 2-11 p. 8 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Kinderhandel (Child trafficking)
2-14
p. 34-35 2-14 p. 34-35 (PDF)
   Seksuele uitbuiting van kinderen
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
Een basisopleiding of een voortgezette opleiding mensenhandel binnen de politiescholen (2-715)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 26-27 2-183 p. 26-27 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 54-55 2-43 p. 54-55 (PDF)
  2-43
p. 57 2-43 p. 57 (PDF)
  2-43
p. 63-64 2-43 p. 63-64 (PDF)
  2-43
p. 68 2-43 p. 68 (PDF)
  Debat
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 7 2-43 p. 7 (PDF)
  2-43
p. 10-11 2-43 p. 10-11 (PDF)
  2-43
p. 17 2-43 p. 17 (PDF)
  2-43
p. 17-18 2-43 p. 17-18 (PDF)
  2-43
p. 18-19 2-43 p. 18-19 (PDF)
  2-43
p. 22-23 2-43 p. 22-23 (PDF)
  2-43
p. 24 2-43 p. 24 (PDF)
  2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
  2-43
p. 33 2-43 p. 33 (PDF)
  2-43
p. 36 2-43 p. 36 (PDF)
  2-43
p. 38 2-43 p. 38 (PDF)
  2-43
p. 40 2-43 p. 40 (PDF)
  Motie
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 47 2-43 p. 47 (PDF)
  2-43
p. 49 2-43 p. 49 (PDF)
Gevangenisbevolking wegens zedenfeiten (Cijfergegevens) (2-336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 539 2-12 p. 539 (PDF)
Illegale immigratienetwerken - Uitzetting van een jonge vrouw na haar opsluiting in het centrum van Brugge (Slachtoffer van prostitutienetwerken) (2-1057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325-1326 2-28 p. 1325-1326 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2068-2070 2-41 p. 2068-2070 (PDF)
Kinderprostitutie door Belgen in het buitenland - Sancties - Vervolging - Veroordelingen (2-1199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-32
p. 1561 2-32 p. 1561 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1896-1897 2-38 p. 1896-1897 (PDF)
Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen (Actielijnen : strijd tegen geweld binnen het huisgezin, mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting, ontwikkelingssamenwerking - Acties tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie - Samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferhulp) (2-696)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Pehlivan en de heer Malmendier
2-696/1
p. 1-83 2-696/1 p. 1-83 (PDF)
Opvangcentra voor slachtoffers van de mensenhandel - Subsidie (Centra Surya, Pag Asa, Payoke) (2-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381-2382 2-46 p. 2381-2382 (PDF)
Prostitutiesalons - Huur - Arrest van het Hof van beroep van Luik - Gevolgen (Strijd tegen proxenetisme en mensenhandel) (2-1434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1972 2-40 p. 1972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2282 2-44 p. 2282 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale zaken) uitgebracht door mevrouw de Bethune en de heer Galland
2-725/1
p. 1-125 2-725/1 p. 1-125 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van mevrouw de Bethune en de heer Galand
2-725/2
p. 1-67 2-725/2 p. 1-67 (PDF)
  Aanbevelingen van de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
2-725/3
p. 1-45 2-725/3 p. 1-45 (PDF)
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
  Stemming
2-142
p. 85-86 2-142 p. 85-86 (PDF)
  2-142
p. 113-114 2-142 p. 113-114 (PDF)
  Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
2-157
p. 90 2-157 p. 90 (PDF)
  2-161
p. 99 2-161 p. 99 (PDF)
  2-178
p. 63 2-178 p. 63 (PDF)
  2-182
p. 94 2-182 p. 94 (PDF)
Strijd tegen de prostitutie en de mensenhandel      
  2-75
p. 32 2-75 p. 32 (PDF)
Verslag 2001 van de regering over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Strijd tegen geweld jegens vrouwen
2-229
p. 10 2-229 p. 10 (PDF)
  2-229
p. 12 2-229 p. 12 (PDF)
  2-229
p. 27-28 2-229 p. 27-28 (PDF)
  2-229
p. 35 2-229 p. 35 (PDF)
  2-229
p. 36 2-229 p. 36 (PDF)
  Verslag van het colloquium
   Strijd tegen geweld jegens vrouwen
2-229
p. 52-53 2-229 p. 52-53 (PDF)
Verslagen van de regering, van de minister belast met het Gelijke Kansenbeleid en van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad (Jaar 2000) (2-781)      
  Verslag
   Sexuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
2-781/1
p. 82 2-781/1 p. 82 (PDF)
  2-781/1
p. 84 2-781/1 p. 84 (PDF)
  2-781/1
p. 88-89 2-781/1 p. 88-89 (PDF)
   Uitbanning van geweld jegens meisjes (Op nationaal en internationaal vlak)
2-781/1
p. 8 2-781/1 p. 8 (PDF)
  2-781/1
p. 10 2-781/1 p. 10 (PDF)
  2-781/1
p. 22 2-781/1 p. 22 (PDF)
  2-781/1
p. 23 2-781/1 p. 23 (PDF)
  2-781/1
p. 27 2-781/1 p. 27 (PDF)
  2-781/1
p. 82-84 2-781/1 p. 82-84 (PDF)
  2-781/1
p. 88 2-781/1 p. 88 (PDF)
   Uitbanning van vrouwenhandel en ondersteuning van de slachtoffers van geweld als gevolg van prostitutie en vrouwenhandel
2-781/1
p. 8 2-781/1 p. 8 (PDF)
  2-781/1
p. 25-27 2-781/1 p. 25-27 (PDF)
  2-781/1
p. 48 2-781/1 p. 48 (PDF)
  2-781/1
p. 84 2-781/1 p. 84 (PDF)
  2-781/1
p. 88-89 2-781/1 p. 88-89 (PDF)
  2-781/1
p. 94 2-781/1 p. 94 (PDF)
  2-781/1
p. 95 2-781/1 p. 95 (PDF)
Verslagen van de regering, van de minister belast met het Gelijke Kansenbeleid en van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad (Jaar 2001) (2-1291)      
  Verslag
   Sexuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
2-1291/1
p. 108-110 2-1291/1 p. 108-110 (PDF)
   Uitbanning van geweld jegens meisjes (Op nationaal en internationaal vlak)
2-1291/1
p. 8 2-1291/1 p. 8 (PDF)
  2-1291/1
p. 30 2-1291/1 p. 30 (PDF)
  2-1291/1
p. 40 2-1291/1 p. 40 (PDF)
  2-1291/1
p. 43 2-1291/1 p. 43 (PDF)
  2-1291/1
p. 108-112 2-1291/1 p. 108-112 (PDF)
  2-1291/1
p. 127 2-1291/1 p. 127 (PDF)
  2-1291/1
p. 173 2-1291/1 p. 173 (PDF)
  2-1291/1
p. 177 2-1291/1 p. 177 (PDF)
  2-1291/1
p. 178-180 2-1291/1 p. 178-180 (PDF)
  2-1291/1
p. 181-182 2-1291/1 p. 181-182 (PDF)
  2-1291/1
p. 187-191 2-1291/1 p. 187-191 (PDF)
   Uitbanning van vrouwenhandel en ondersteuning van de slachtoffers van geweld als gevolg van prostitutie en vrouwenhandel
2-1291/1
p. 6-7 2-1291/1 p. 6-7 (PDF)
  2-1291/1
p. 14-15 2-1291/1 p. 14-15 (PDF)
  2-1291/1
p. 30-33 2-1291/1 p. 30-33 (PDF)
  2-1291/1
p. 103-105 2-1291/1 p. 103-105 (PDF)
  2-1291/1
p. 127 2-1291/1 p. 127 (PDF)
  2-1291/1
p. 153 2-1291/1 p. 153 (PDF)
  2-1291/1
p. 157 2-1291/1 p. 157 (PDF)
  2-1291/1
p. 186 2-1291/1 p. 186 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-694/1
p. 1-3 2-694/1 p. 1-3 (PDF)
  Advies van de subcommissie "Mensenhandel"
   Verslag van de heer Lozie
2-694/2
p. 1-5 2-694/2 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heer Dallemagne
2-694/3
p. 1-2 2-694/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 68-74 2-137 p. 68-74 (PDF)
  Verwerping
2-137
p. 111 2-137 p. 111 (PDF)
  2-137
p. 134 2-137 p. 134 (PDF)
  Antwoord van de regering op aanbevelingen van de Senaat
2-157
p. 89-90 2-157 p. 89-90 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Verslag van mevrouw Leduc
2-834/1
p. 1-3 2-834/1 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-834/2
p. 1-4 2-834/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-142
p. 30-32 2-142 p. 30-32 (PDF)
  2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
  Stemming
2-142
p. 75 2-142 p. 75 (PDF)
  2-142
p. 95 2-142 p. 95 (PDF)
  Antwoord van de regering
2-143
p. 27 2-143 p. 27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven
2-280/1
p. 1-26 2-280/1 p. 1-26 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw de T'Serclaes
2-280/2
p. 13 2-280/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Vandenberghe c.s.
2-280/2
p. 16 2-280/2 p. 16 (PDF)
  2-280/2
p. 16 2-280/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de regering
2-280/2
p. 1-7 2-280/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 17 van mevrouw Taelman
2-280/2
p. 13-14 2-280/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 18 tot 22 van de heer Dubiť c.s.
2-280/2
p. 14-16 2-280/2 p. 14-16 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 14 van mevrouw Nyssens
2-280/2
p. 7-13 2-280/2 p. 7-13 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heer Vandenberghe
2-280/3
p. 13 2-280/3 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 30 en 46 van de regering
2-280/3
p. 1-4 2-280/3 p. 1-4 (PDF)
  2-280/3
p. 14 2-280/3 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 41 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-280/3
p. 4-12 2-280/3 p. 4-12 (PDF)
  Amendementen nrs 42 en 45 van de heer Dubiť
2-280/3
p. 12 2-280/3 p. 12 (PDF)
  2-280/3
p. 13-14 2-280/3 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 43 en 47 van mevrouw Taelman en de heer Ramoudt
2-280/3
p. 13 2-280/3 p. 13 (PDF)
  2-280/3
p. 14-15 2-280/3 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van mevrouw Taelman
2-280/3
p. 15-16 2-280/3 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heren Mahoux en Istasse
2-280/4
p. 14 2-280/4 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 50 en 51 van mevrouw Taelman c.s.
2-280/4
p. 1-2 2-280/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 52 tot 55, 60 en 75 van de regering
2-280/4
p. 2-3 2-280/4 p. 2-3 (PDF)
  2-280/4
p. 5 2-280/4 p. 5 (PDF)
  2-280/4
p. 15 2-280/4 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 56 tot 59 van de heer Monfils
2-280/4
p. 3-5 2-280/4 p. 3-5 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 62 van de heer Dubiť
2-280/4
p. 5-6 2-280/4 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 69 van mevrouw Nyssens
2-280/4
p. 6-13 2-280/4 p. 6-13 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 73 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Dubiť
2-280/4
p. 13-14 2-280/4 p. 13-14 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-280/5
p. 1-128 2-280/5 p. 1-128 (PDF)
  2-280/5
p. 129-155 2-280/5 p. 129-155 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-280/6
p. 1-28 2-280/6 p. 1-28 (PDF)
  Amendementen nrs 76 tot 78 van de regering, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-280/7
p. 1-2 2-280/7 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-280/8
p. 1-2 2-280/8 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-280/9
p. 1-28 2-280/9 p. 1-28 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-280/10
p. 1 2-280/10 p. 1 (PDF)
  Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-280/11
p. 1 2-280/11 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Vandenberghe
2-280/12
p. 1-2 2-280/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 80 van mevrouw Nyssens
2-280/12
p. 2 2-280/12 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw de T'Serclaes
2-280/13
p. 1-6 2-280/13 p. 1-6 (PDF)
  Tekst verbeterd door de commissie
2-280/14
p. 1-28 2-280/14 p. 1-28 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-280/15
p. 1 2-280/15 p. 1 (PDF)
  Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw geamendeerde ontwerp
2-280/16
p. 1 2-280/16 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-25
p. 61 2-25 p. 61 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-49
p. 35 2-49 p. 35 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en van de heren Mahoux en Monfils
2-50
p. 5-6 2-50 p. 5-6 (PDF)
  2-50
p. 8-9 2-50 p. 8-9 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 11-12 2-77 p. 11-12 (PDF)
  Stemming (Tweede behandeling)
2-78
p. 34 2-78 p. 34 (PDF)
  2-78
p. 50 2-78 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te GenŤve op 17 juni 1999 (2-731)      
  Ontwerp
2-731/1
p. 1-16 2-731/1 p. 1-16 (PDF)
  Verslag van de dames Laloy en Thijs
2-731/2
p. 1-3 2-731/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 35-36 2-125 p. 35-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-125
p. 36 2-125 p. 36 (PDF)
  Stemming
2-125
p. 57 2-125 p. 57 (PDF)
  2-125
p. 106-107 2-125 p. 106-107 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van personen die zich prostitueren (2-906)      
  Voorstel van de heer Monfils
2-906/1
p. 1-7 2-906/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Sluiting van een inrichting) (2-817)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
2-817/1
p. 1-3 2-817/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (2-1146)      
  Voorstel van de heren Galand en Hordies c.s.
2-1146/1
p. 1-5 2-1146/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliŽnt) (2-856)      
  Voorstel van de dames Lizin en de T'Serclaes
2-856/1
p. 1-5 2-856/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie (2-541)      
  Voorstel van mevrouw KaÁar en de heer Lozie
2-541/1
p. 1-8 2-541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen (2-185)      
  Voorstel van de heer Van Quickenborne
2-185/1
p. 1-6 2-185/1 p. 1-6 (PDF)
  Vraag om verwijzing naar het Bureau om na te gaan of het voorstel al dan niet beantwoordt aan de norm van lachwekkendheid
2-18
p. 7 2-18 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (Strafbaarstelling van de exploitatie van de bedelarij ten voordele van netwerken) (2-1457)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes c.s.
2-1457/1
p. 1-7 2-1457/1 p. 1-7 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1457/2
p. 4 2-1457/2 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1457/2
p. 1-4 2-1457/2 p. 1-4 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-1457/3
p. 1 2-1457/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-282
p. 18 2-282 p. 18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-282
p. 18 2-282 p. 18 (PDF)
  Stemming
2-284
p. 35 2-284 p. 35 (PDF)
  2-284
p. 55-56 2-284 p. 55-56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor de reÔntegratie van prostituees) (2-818)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
2-818/1
p. 1-4 2-818/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 19-22 juli 1791 "relatif ŗ l'organisation d'une police municipale et correctionnelle" en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet (Recht van de politie om openbare gelegenheden te betreden en recht van binnentreden in plaatsen waar kansspelen worden gehouden en waar ontucht wordt bedreven) (2-1096)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en van de heer Verreycken
2-1096/1
p. 1-5 2-1096/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999