S. 2-781 Dossierfiche                  

Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijkekansenbeleid en van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

positie van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
rechten van de vrouw
maatschappelijk of themadebat
VN-conventie
regeringsbeleid
gelijke behandeling
geweld
seksueel geweld
mensenhandel
politieke participatie
beslissingsbevoegdheid
wetenschappelijk onderzoek
werkgelegenheidsbeleid
aanwerving
onderwijs
gezondheidsbeleid
kinderbescherming
armoede
overheidsadministratie
krijgsmacht
kanker
gynaecologie
gearrangeerd huwelijk
plastische chirurgie
slachtofferhulp
geregistreerd samenwonen
ongehuwd samenleven
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-781/1 2-781/1 (PDF) Verslag van de regering 2/6/2001
2-781/2 2-781/2 (PDF) Aanbevelingen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/6/2001   Indiening Doc. 2-781/1 2-781/1 (PDF)
7/6/2001   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
14/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-126 Hand. 2-126 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
7/6/2001   Verzending naar commissie
7/6/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
7/6/2001   Voorstelling van het verslag van de minister voor Gelijke Kansen
7/6/2001   Regeling der werkzaamheden
13/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Regeling der werkzaamheden
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Bespreking
met het oog op het opstellen van aanbevelingen
17/7/2001   Inschrijving op agenda
17/7/2001   Bespreking
bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen
19/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Bespreking
bespreking van de aanbevelingen
19/7/2001   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (8 stemmen)
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 20/6/2001
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 7/6/2001, 13/6/2001, 3/7/2001, 17/7/2001, 19/7/2001