Ingediende schriftelijke vragen

Hieronder vindt U de schriftelijke vragen, ingediend sinds vrijdag 15 juli 2022.

Wijzigingen sinds        

5 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1726 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) minister van Defensie  
  (nog niet vertaald) Armée française - «Red Team» - Création envisageable en Belgique - Éventuelles prochaines situations de crise - Réflexions au sein de la Défense belge
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/8/2022 ) 18/7/2022
7-1725 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  (nog niet vertaald) Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Communications orales dans les trains - Emploi des langues - Règles - Amélioration - Solutions
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/8/2022 ) 18/7/2022
7-1724 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gegevensbeschermingsautoriteit - Algemene verordening gegevensbescherming - Handhaving - Informatiedossiers - Bemiddelingen en klachten - Controledossiers - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022 ) 15/7/2022
7-1723 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Transportsector - Sociale dumping - Goederenvervoer - Controles - Inbreuken - Wetsontwerp voor strengere controle op de detachering van vrachtwagenchauffeurs - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022 ) 15/7/2022
7-1722 Fatima Ahallouch (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  (nog niet vertaald) Burn-out - Chiffres - Augmentation - Raisons - Prévention et réintégration - Mesures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022 ) 15/7/2022