Celia Groothedde - Ecolo-Groen
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep (GPC) inzake Europol (lid)
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
tel.: 02 552 48 08
e-mail: celia.groothedde@groen.be
Geboren te Anderlecht op 26 september 1977

Bachelor in de toegepaste taalkunde (Vlekho Business School - Brussel)
Master in de internationale betrekkingen (UCL)

Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 13 november 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
13/11/2020- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
13/11/2020- Lid Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
13/11/2020- Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
13/11/2020- Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
21/5/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Senaat