Nieuwsbrief Senaat nr. 13

25/11/2014Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   

       

website

FAQ

vergaderingen

contact

De nieuwe Senaat is klaar

De 50 senatoren die werden aangewezen door de deelstaatparlementen (dit zijn de Gemeenschappen en Gewesten) en de 10 gecoöpteerde senatoren hebben de eed afgelegd tijdens de zittingen van 3, 10 en 29 juli, van 14 oktober en van 6 november 2014.

Mevrouw Christine Defraigne werd verkozen tot Voorzitster van de Senaat. Het Bureau werd samengesteld.

Drie vaste commissies en een adviescomité werden aangesteld:

- de Commissie voor de Institutionele aangelegenheden (voorzitster: Christine Defraigne, MR)

- de Commissie voor de Transversale aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden (voorzitter: Pol Van den Driessche, N-VA)

- de Commissie voor de Transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden (voorzitter: Steven Vanackere, CD&V)

- het Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden (voorzitter: Philippe Mahoux (PS)

De senatoren maken deel uit van politieke fracties.


De nieuwe senatoren

De Senaat telt 60 senatoren.

De deelstaatparlementen vaardigen 50 van hun leden af naar de Senaat, op basis van de verkiezingsresultaten van de politieke formaties tijdens de deelstaatverkiezingen:

- 29 Nederlandstalige senatoren: uit het Vlaams Parlement en de Nederlandse taalgroep van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

- 20 Franstalige senatoren:

- 1 Duitstalige senator: uit het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

De Nederlandstalige senatoren hebben vervolgens 6 senatoren gecoöpteerd. De Franstalige senatoren hebben 4 senatoren gecoöpteerd. Deze zetelverdeling is bepaald door de verkiezingsresultaten voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.


Actualiteit

De Senaat heeft op 6 november 2014 beslist om een informatierapport op te laten stellen over de gelijkheid vrouwen-mannen. Dit past in de follow-up van het actieplan van de 4de wereldconferentie van de Verenigde Naties (de 'Peking-conferentie').


Evenementen

Raad van Europa

In het raam van het Belgische voorzitterschap van het Ministercomité van de Raad van Europa vergaderde de Permanente commissie van de Parlementaire Assemblee op dinsdag 18 november 2014 in het Federaal parlement. De behandelde onderwerpen waren onder meer het voorkomen van misbruiken bij overplaatsing van veroordeelden en het voorkomen van geweld tegen vrouwen.


Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Koningsfeest

De viering van het Koningsfeest in het Federaal Parlement op 15 november 2014 stond in het teken van de duurzame ontwikkeling. De Brabançonne werd vertolkt door het Vlaams Radiokoor en de Europese hymne door de Koninklijke Gidsen. De 200ste geboortedag van Adolphe Sax werd luister bijgezet door altsax Jan Vandemoortele.

Foto's - Video - Toespraken

Spaans Vorstenpaar

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia werden ontvangen in het Federaal Parlement door Kamervoorzitter Siegfried Bracke en Senaatsvoorzitster Christine Defraigne.

Foto's

Wapenstilstand 1914-1918

500 kinderen en oud-strijders kwamen op 15 november 2014 samen in Kamer en Senaat.

Foto's - Videoclips - Brochure 'Het parlement tijdens de Groote Oorlog'

Leopoldsorde

Z.M. de Koning nam in de Senaat deel aan de viering van de 80ste verjaardag van de Vereniging van de Leopoldsorde (24 oktober 2014).

Foto's

'Place aux enfants'

Naar jaarlijkse gewoonte verwelkomde de Senaat de kinderen van 'Place aux enfants' (18 oktober 2014).

Foto's

Andere evenementen

13 oktober 2014

Bezoek van de Vietnamese President Nguyen Tan Dzung

20 september 2014

Monumentendag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

9 september 2014

Bezoek van parlementsleden uit Azerbeidjan

29 juli 2014

Eedafleggingen van nieuwe senatoren

11 juli 2014

Bezoek van parlementsvoorzitter Aubin Minaku van de Democratische Republiek Congo

De bevoegdheden van de Senaat

Federale legitimiteit

De Senaat is op federaal niveau de assemblee van de deelstaten: dit zijn de Gemeenschappen en Gewesten. In de Senaat werken verkozen vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen mee aan de federale besluitvorming of nemen er een standpunt over in. De Senaat belichaamt de federale legitimiteit. Via de senatoren kunnen de deelstaten onderling of met de federale overheid in dialoog treden.

Wetgeving

De Senaat is, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de instellingen van de federale staat en van de deelstaten. De Senaat kan ook informatieverslagen opstellen, in het bijzonder wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau (Staat, Gemeenschappen, Gewesten).

Belangenconflicten

Nog steeds in de federale logica, bemiddelt de Senaat in belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land.

Internationaal

Via de senatoren die zij hebben aangewezen, hebben de deelstaten ook toegang tot internationale parlementaire organisaties.

Europa

Net als de andere parlementen waakt de Senaat erover dat de Europese Unie geen initiatief neemt over een thema dat beter op een ander niveau, zoals dat van de lidstaten, behandeld wordt. Dit is de subsidiariteitstoets.

Benoemingen

De Senaat neemt deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Hoge Raad voor de Justitie).


Agenda

Vredesvrouw 2014

Op 4 december 2014 overhandigt de Senaatsvoorzitster de zilveren klaproos aan 17 vredesvrouwen. Dit initiatief gaat uit van het Platform 1325, de 'Conseil des Femmes francophones', de Vrouwenraad en de Senaat.


Meer informatie

Brochure voorstelling van de nieuwe Senaat.

 

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?