Commissies en werkgroepen

Vooraleer een dossier wordt behandeld in de plenaire vergadering wordt het voorbereid in een van de commissies. Naast de vaste commissies kan de Senaat bijzondere commissies, werkgroepen, adviescomités of gemengde commissies (samen met de Kamer) oprichten. In een vaste commissie zetelen in principe 20 senatoren. Het Bureau van de Senaat kan echter beslissen om het aantal leden in één of meer commissies te verhogen. De politieke krachtverhoudingen in de commissie vormen een afspiegeling van de getalsterkte van de fracties in de plenaire vergadering.


vaste commissie

adviescomité

gemengde commissie