Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 28 mei 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-1580/1 en 2.-
  Lezing van het verslag van mevrouw Caroline Désir
  Stemming


 2. Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (van mevrouw Fatma Pehlivan c.s.);
  nr. 5-1828/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (van de heer Guido De Padt);
  nr. 5-273/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


Om 11 uur :
 1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (van mevrouw Christine Defraigne c.s.);
  nr. 5-1477/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Voortzetting van de bespreking
  Hoorzitting met de heer Bernard Devos, algemeen afgevaardigde van de rechten van het kind van de Franse Gemeenschap