S. 5-1828 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling
Fatma Pehlivan    Caroline Désir    Dirk Claes    Zakia Khattabi    Freya Piryns    Dalila Douifi    Bert Anciaux   

kind
illegale migratie
minderjarigheid
politiek asiel
sociale voorzieningen
EU-onderdaan
verblijfsrecht
gegevensbank
motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1828/1 5-1828/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/10/2012
5-1828/2 5-1828/2 (PDF) Amendementen 12/6/2013
5-1828/3 5-1828/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2013
5-1828/4 5-1828/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/2012   Indiening Doc. 5-1828/1 5-1828/1 (PDF)
8/11/2012   Inoverwegingneming
8/11/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-4/o9) Hand. 5-112 Hand. 5-112 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/11/2012   Verzending naar commissie
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
28/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Fatma Pehlivan
28/5/2013   Bespreking
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
2/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
2/7/2013   Aanneming zonder amendering
2/7/2013   Vertrouwen rapporteur
10/7/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/5/2013, 4/6/2013, 2/7/2013