S. 5-1477 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij
Christine Defraigne    Martine Taelman    André du Bus de Warnaffe   

bedelarij
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
machtsmisbruik
strafrecht
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1477/1 5-1477/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/2/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/2/2012   Indiening Doc. 5-1477/1 5-1477/1 (PDF)
1/3/2012   Inoverwegingneming
1/3/2012   Verzending naar commissie: Justitie
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Justitie
1/3/2012   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Regeling der werkzaamheden
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Uitgesteld
8/1/2013   Inschrijving op agenda
8/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
8/1/2013   Regeling der werkzaamheden
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Uitgesteld
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Gedachtewisseling
Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
23/4/2013   Regeling der werkzaamheden
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Regeling der werkzaamheden
7/5/2013   Inschrijving op agenda
7/5/2013   Hoorzitting met mevrouw Maud Dominici, Child Rights Officer, Unicef België
7/5/2013   Hoorzitting met de heer Koen Geurts, themaverantwoordelijke Roma en Woonwagenbewoners, Regionaal Integratiecentrum Foyer
7/5/2013   Gedachtewisseling
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Hoorzitting met mevrouw Edit Bauer, lid van het Europees Parlement, rapporteur inzake wetgeving tegen mensenhandel
14/5/2013   Hoorzitting met mevrouw Livia Jaroka, lid van het Europees Parlement, rapporteur EU inzake het "ROMA-beleid"
14/5/2013   Hoorzitting met de heer Olivier Peyroux, socioloog, gespecialiseerd in ROMA en mensenhandel
14/5/2013   Hoorzitting met de heer Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde van de rechten van het kind van de Franse gemeenschap
14/5/2013   Gedachtewisseling
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Hoorzitting met de heer Lorne Walters, onafhankelijk adviseur inzake gezondheid en kinderrechten
21/5/2013   Hoorzitting met de heer Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur van Charleroi
21/5/2013   Hoorzitting met de heer Frédéric Kurz, advocaat-generaal en hoofdcoördinator van het Expertisenetwerk Mensenhandel
21/5/2013   Hoorzitting met de heer Jacques Fierens, professor aan de Université de Namur, Université de Liège en Université catholique de Louvain. Lid van het interdisciplinair Centrum voor kinderrechten
21/5/2013   Hoorzitting met de heer Eric David, professor aan de Université libre de Bruxelles
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Bespreking
28/5/2013   Hoorzitting de heer Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde van de rechten van het kind van de Francse Gemeenschap
28/5/2013   Gedachtewisseling
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Niet behandeld
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Niet behandeld
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Niet behandeld
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/11/2012, 8/1/2013, 23/4/2013, 30/4/2013, 7/5/2013, 14/5/2013, 21/5/2013, 28/5/2013