S. 5-1580 Dossierfiche K. 53-2871

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer
Gérard Deprez    Alain Courtois    Christine Defraigne   

politie
gemeentepolitie
identiteitsbewijs
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1580/1 5-1580/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/4/2012
5-1580/2 5-1580/2 (PDF) Amendementen 4/12/2012
5-1580/3 5-1580/3 (PDF) Amendementen 26/2/2013
5-1580/5 5-1580/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/4/2013
5-1580/4 5-1580/4 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/2013
K. 53-2871/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/6/2013
K. 53-2871/2 Amendementen 3/7/2013
K. 53-2871/3 Amendementen 11/12/2013
K. 53-2871/4 Verslag namens de commissie 20/3/2014
K. 53-2871/5 Tekst verbeterd door de commissie 20/3/2014
K. 53-2871/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/4/2012   Indiening Doc. 5-1580/1 5-1580/1 (PDF)
26/4/2012   Inoverwegingneming
26/4/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/5/2013   Inschrijving op agenda
6/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
6/6/2013   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
6/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
6/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o11) Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/4/2012   Verzending naar commissie
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Désir
8/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Bespreking
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Bespreking
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Hoorzitting met de heer Hendrik Renaers, voorzitter van SYPOL.BE
15/1/2013   Hoorzitting met de heer Christian Neten, vaste secretaris van ACV Overheidsdiensten
15/1/2013   Hoorzitting met de heer Vincent Gilles, nationaal voorzitter van VSOA politie
15/1/2013   Hoorzitting met mevrouw Liliane Lemauvais, secretaris-generaal van CGSP - ACOD
15/1/2013   Hoorzitting met de heer Gert Cockx, nationaal voorzitter van NSPV
15/1/2013   Hoorzitting met de heer Herman Daens, raadsheer van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
15/1/2013   Bespreking
26/2/2013   Inschrijving op agenda
26/2/2013   Bespreking
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Hoorzitting
Hoorzitting met de Liga voor Mensenrechten
5/3/2013   Bespreking
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Bespreking
30/4/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o3)
30/4/2013   Aanneming na amendering
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Lezing van het verslag
28/5/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/6/2013   Overzending Doc. K. 53-2871/1
20/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd, herkwalificatie, nieuw opschrift) Doc. K. 53-2871/4
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 61-67
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-1/o33)
Integraal verslag nr. 193, p. 108
Doc. K. 53-2871/6
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41624)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/6/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 8/5/2012, 22/5/2012, 4/12/2012, 15/1/2013, 26/2/2013, 5/3/2013, 30/4/2013, 28/5/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2014 28/5/2014, blz 41624