S. 5-273 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft
Guido De Padt   

wegverkeer
verkeersveiligheid
bebakening
taalgebruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-273/1 5-273/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/10/2010
5-273/2 5-273/2 (PDF) Advies van de Raad van State 23/12/2013
5-273/3 5-273/3 (PDF) Amendementen 18/2/2014
5-273/5 5-273/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/2/2014
5-273/6 5-273/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/2/2014
5-273/4 5-273/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2010   Indiening Doc. 5-273/1 5-273/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/6/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
23/12/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-273/2 5-273/2 (PDF)
21/2/2014   Inschrijving op agenda
21/2/2014   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-273/6 5-273/6 (PDF)
27/2/2014   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Uitgesteld
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
4/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Guido De Padt
4/6/2013   Bespreking
4/6/2013   Commissie wenst extern advies: Raad van State
18/2/2014   Inschrijving op agenda
18/2/2014   Bespreking
18/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-2/o0)
18/2/2014   Aanneming na amendering
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Lezing van het verslag
25/2/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Vanessa Matz is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
27/2/2014   Terugzending naar commissie
11/3/2014   Inschrijving op agenda
11/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
11/3/2014   Bespreking
11/3/2014   Commissie wenst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 27/2/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 4/6/2013, 18/2/2014, 25/2/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/3/2014