3-2003/1

3-2003/1

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

20 DECEMBER 2006


Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië

(Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.)


TOELICHTING


Dit voorstel van resolutie heeft tot doel de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts door het Libische gerecht op dinsdag 19 december 2006 streng te veroordelen.


VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

— Herinnerend aan zijn op 24 januari 2006 eenparig goedgekeurde resolutie 3-1474/4 betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië;

— Gelet op de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts door het Libisch gerecht op dinsdag 19 december 2006;

— Betreurt deze onrechtvaardige uitspraak en veroordeelt hem ten strengste;

Vraagt de regering :

1. de onrechtvaardige uitspraak en de onaanvaardbare omstandigheden van het proces streng te veroordelen;

2. Libië op alle mogelijke manieren te overhalen om het doodvonnis niet uit te voeren;

3. alles in het werk te stellen om samen met de Europese partners de vrijlating te verkrijgen van personen die al jaren onterecht gevangen zitten.

19 december 2006.

Alain DESTEXHE.
Lionel VANDENBERGHE.
Amina DERBAKI SBAÏ.
François ROELANTS du VIVIER.
Sabine de BETHUNE.
Christian BROTCORNE.
Josy DUBIÉ.
Jean CORNIL.