Josy Dubiť - Ecolo
 
Eresenator
 
Erequaestor van de Senaat
 
Geboren te Schaarbeek op 11 februari 1940

Licentiaat in de etnologie (ULB)
Licentiaat in de journalistiek (ULB)
Kandidaat in de rechten (ULB)
Kandidaat in de wijsbegeerte (ULB)
Kapitein ter lange vaart (Hogere Zeevaartschool - Antwerpen)

Gewezen koopvaardijofficier
Gewezen journalist, reporter en oorlogscorrespondent
Gewezen ambtenaar (VN)
Gewezen hoofd van de televisie-eenheid van het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma (UNDP)

1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1999-2003 : quaestor van de Senaat
2004-2009 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2004-2009 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2005-2009 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2006-2008 : gemeenteraadslid (Brussel)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Voorzitter commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
19/7/2001-18/4/2002 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
9/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
18/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
9/10/2007-30/6/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-30/6/2009 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/10/2007-30/6/2009 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
29/11/2007-30/6/2009 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
20/11/2008-30/6/2009 Plaatsvervanger Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"