Jean Cornil - PS
 
Geboren te Brussel op 8 augustus 1958

Kandidaat in de rechten (ULB)

Gewezen adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

1988-1991 : kabinetsadviseur (vice-eerste minister en minister van Institutionele Hervormingen)
Sinds 1988 : oprichter en bestuurder van la Maison des associations
1989-1995 : bestuurder van het Centre d’information et de documentation pour les jeunes
Sinds 1990 : bestuurder van Escale
1992-1993 : kabinetsadviseur (minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu)
1997-2001 : Belgisch vertegenwoordiger bij het Europese Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat
Sinds 1999 : bestuurder van het Onderzoekscentrum van het sociale Europa
2001-2003 : gecoöpteerd senator
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege

2006- ? : gemeenteraadslid (Etterbeek)
2007-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
14/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
14/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
21/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
21/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
21/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
14/3/2001-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
29/5/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
6/7/2001-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
1/8/2003-15/10/2004 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
5/2/2004-10/11/2004 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
8/4/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
10/11/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
23/12/2006-2/5/2007 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
19/2/2007-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer