Alain Destexhe - Onafhankelijke
 
Eresenator
 
Geboren te Luik op 19 juni 1958

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (ULg)
Gediplomeerde in de internationale betrekkingen (Institut d’études politiques de Paris - Frankrijk)
Certificaat van management (INSEAD - Fontainebleau - Frankrijk)
Licentiaat in de medische expertise (UCL)
Certificaat van medisch management (ULB)

Arts
Gewezen secretaris-generaal van Médecins sans frontières (MSF) international

1994-2000 : lid van de Academic Council on the United Nations System (ACUNS)
1995-2004 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1996-1997 : lid van de raad van bestuur van het Universitair Verplegingscentrum (UVC) Brugmann
1997-1999 : voorzitter van de International Crisis Group
1998-2004 : lid van het Institut Henri Dunant (Genève - Zwitserland)
2000-2001 : voorzitter van de raad van bestuur van het Universitair Verplegingscentrum (UVC) Brugmann
2000-2005 : voorzitter van de Revue des questions humanitaires
2001-2003 : gemeenteraadslid (Brussel)
2004-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2004-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2004-2010 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2005-2007 : voorzitter van Parliamentarians for Global Action (PGA)
2006-2011 : gemeenteraadslid (Oudergem)
2009-2019 : secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2010-2013 : voorzitter, sinds 2013 : ondervoorzitter van het Parliamentary Network on the World Bank and IMF (PN)
2012-2018 : gemeenteraadslid (Elsene)
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
2014-2019 : ondervoorzitter van de Belgische delegatie van de Interparlementaire Unie

Commandeur in de Leopoldsorde (25 mei 2019)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/12/1996-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
23/1/1997-29/4/1997 Lid Onderzoekscom. Rwanda
28/1/1997-29/4/1997 Secretaris Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
15/7/1999-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
17/7/2003-29/6/2004 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-29/6/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-29/6/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-29/6/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-29/6/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
6/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
6/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
6/7/2004-29/11/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
6/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
6/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
5/10/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
29/11/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
18/10/2007-29/10/2009 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/10/2009-7/5/2010 Voorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
29/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
17/7/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-11/1/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
14/10/2014-29/3/2019 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
11/1/2019-29/3/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden