Lionel Vandenberghe - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Houtem op 26 juli 1943

Licentiaat in de psychologie (KULeuven)
Certificaat van specialisatie in de ontwikkelingspsychologie (KULeuven)

Gewezen directeur van de dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding (UFSIA)

1989-2002 : voorzitter van het IJzerbedevaartcomité
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2003-2007 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
2003-2007 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2004- ? : lid van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007