1-540/3

1-540/3

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

20 JANUARI 1998


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


AMENDEMENT


Nr. 9 VAN DE HEER SANTKIN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 3)

Art. 3

Het voorgestelde artikel 90 aanvullen met de woorden : voor zover deze vergoeding overeenstemt met kosten die de schuldeiser gemaakt heeft en behoorlijk bewezen heeft .

Jacques SANTKIN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Robert HOTYAT.
Francy VAN DER WILDT.
Johan WEYTS.
Paul HATRY.