Paul Hatry - PRL-FDF
 
Eresenator
 
Geboren te Frankfurt a/Main (Duitsland) op 29 oktober 1929

Licentiaat in de economische en financiële wetenschappen (ULB)
Handelsingenieur Solvay (ULB)

Gewoon hoogleraar (ULB)
Voorzitter en beheerder van vennootschappen
Erevoorzitter van de Belgische Petroleumfederatie
Ereconsul van Colombia te Brussel

1958-1961 : kabinetsadviseur en vervolgens adjunct-kabinetschef (minister van Economische Zaken) en tegelijkertijd kabinetschef (minister-onderstaatssecretaris van Energie 1960-1961)
1961-1994 : lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
1961-1989 : lid van de raad van bestuur van het Verbond van de Belgische Nijverheid en vervolgens van het Verbond van Belgische Ondernemingen
1966- ? : adviseur voor de Buitenlandse Handel
1967- ? : lid van de Mont Pelerin Society
1970-1986 : ondervoorzitter van het Centrum Paul Hymans
1971-1983 en 1988- ? : voorzitter van het Bureau politique énergétique de l'Union des Industries de la Communauté européenne (UNICE)
1976-1992 : lid van het Nationaal Comité voor de Energie
1978-1982 : lid van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en voorzitter van de Sectie Energie en Nucleaire Aangelegenheden van deze instelling
Juni - oktober 1980 : minister van Financiën
1981- ? : lid van de raad van bestuur van het Verbond van Ondernemingen te Brussel
1981-1985 en 1991-1995 : provinciaal senator voor Brabant
1983-2000 : gemeenteraadslid (Brussel)
1983-1985 : minister van het Brusselse Gewest en voorzitter van de Executieve van het Brusselse Gewest binnen de nationale regering
1985-1991 : senator voor het arrondissement Brussel
1985-1991 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
Sinds 1988 : erevoorzitter van de Belgische Petroleumfederatie
1994-1999 : lid van het Bureau van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie
1995-1999 : gecoöpteerd senator

Grootkruis in de Kroonorde (9 mei 2002)
Grootkruis in de orde van Leopold II (19 mei 1995)
Grootofficier in de Leopoldsorde (3 december 1987)
Burgerlijk Kruis 1e klasse (1983)

Middenkruis in de orde van Verdienste (1999, Hongarije)
Grootofficier in de orde van Verdienste van de Poolse Republiek (1999, Polen)
Grootkruis in de orde van Burgerlijke Verdienste Simon Bolivar (1999, Bolivië)
Grootofficier in de orde van het Zuiderkruis (1999, Brazilië)
Grootofficier in de orde van de Witte Leeuw (1998, Tsjechische Republiek)
Grootkruis in de orde van Verdienste van de Republiek Ecuador (1995, Ecuador)
Grootofficier in de orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek (1995, Italië)
Commandeur in de orde van de Helleense Eer (1995, Griekenland)
Commandeur in de orde van het Légion d'honneur (1995, Frankrijk)
Commandeur in de orde van Oranje-Nassau (1994, Nederland)
Grootofficier in de orde van Rizal (1994, Filippijnen)
Grootofficier in de orde van de Zon (1994, Peru)
Grootkruis in de orde van Verdienste van de Groothertogdom Luxemburg (1987, Groothertogdom Luxemburg)
Grootkruis in de orde van Verdienste van de Oostenrijkse Republiek (1986 , Oostenrijk)
Grootkruis in de orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland (1985, Duitsland)
Grootkruis in de orde van de Azteekse Adelaar (1985, Mexico)
Grootkruis in de orde van de Bevrijder Simon Bolivar (1984, Venezuela)
Grootofficier in de orde van Verdienste van de Franse Republiek (1984, Frankrijk)
Grootkruis in de orde van Isabella de Katholieke (1984, Spanje)
Grootkruis in de orde van San Carlos (1984, Colombia)
Officier in de orde van de Eikenkroon (1961, Groothertogdom Luxemburg)


Overleden op 16 augustus 2010 te Brussel


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999