Jacques Santkin - PS
 
Geboren te On op 28 december 1948

Licentiaat in het bedrijfsbeheer (ULg)

Gewezen ambtenaar

1973-1983 : adjunct-inspecteur (ministerie van Sociale Voorzorg)
1977-1995 : gemeenteraadslid (Marche-en-Famenne)
1979-1980 : kabinetsattaché (staatssecretaris voor het Waalse Gewest)
1980-1983 : kabinetsadviseur (minister van het Waalse Gewest)
1981-1984 : provincieraadslid (Luxemburg)
1982-1994 : lid van de raad van bestuur van de Intercommunale des soins de santé
1983-1984 : adjunct-adviseur (ministerie van het Waalse Gewest)
1984-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1984-1999 : lid van de Waalse Gewestraad
1984-1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1984-2001 : ondervoorzitter van het Centre d’économie rurale - Marloie
1985-1995 : lid en sinds 12 juli 1995 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1988-1994 : secretaris van de Waalse Gewestraad
1989-1994 : voorzitter van de Association intercommunale pour la valorisation de l’eau
Januari - april 1992 : secretaris van de Raad van de Franse Gemeenschap
1994-1995 : minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu
1995-1999 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1996-2001 : lid van de raad van bestuur van de Société publique d’administration des bâtiments scolaires (SPABS) (provincie Luxemburg)
1997-2001 : voorzitter van de raad van bestuur van de Fondation rurale de Wallonie
1997-1999 : voorzitter van de PS-fractie (Raad van de Franse Gemeenschap)
1999-2001 : gecoöpteerd senator
1999-2001 : ondervoorzitter van de Belgische delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie

Officier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)


Overleden op 28 augustus 2001 te Luik


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999