Robert Hotyat - PS
 
Eresenator
 
Ere-Brusselse volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Elsene op 6 juli 1934

Licentiaat in de aardrijkskunde (ULB)
Gewezen onderzoeksdirecteur
Gewezen secretaris-generaal van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (IWONL)
Gewezen lid van het Planbureau

1968-1972 : adjunct-kabinetschef (minister-staatssecretaris voor de Waalse Streekeconomie)
1973-1989 : agglomeratieraadslid (Brussel)
1974-1977 : provincieraadslid (Brabant)
1977-1990 : gemeenteraadslid (Watermaal-Bosvoorde)
1977-1982 : schepen (Watermaal-Bosvoorde)
1979-1989 : lid en 1987-1989 : ondervoorzitter van de Franse Cultuurcommissie van de Brusselse Agglomeratie
1982-1987 : lid van de Hoge Raad van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting
1983-1988 : eerste schepen (Watermaal-Bosvoorde)
1985-1991 : provinciaal senator voor Brabant
1989-1999 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1989-1990 : voorzitter van de PS-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1990-1995 : staatssecretaris toegevoegd aan de minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
1991-1995 : gecoöpteerd senator
1993-1995 : lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
1995-1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : voorzitter van de Assemblee van de Franse Gemeenschapscommissie

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
28/4/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
27/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-10/10/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
10/10/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda