Francy Van der Wildt - SP
 
Geboren te Reet op 18 september 1950

Kandidate in de wetenschappen (VUB)

Gewezen bediende (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten)

1971-1983 : federaal secretaris van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen
1977-1979 en sinds 1995 : gemeenteraadslid (Rumst)
1983- ? : lid van het Bureau van de Vlaamse Hoge Raad voor het Gezin
1983-1992 en 1999- ? : nationaal secretaris van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen
1987-1996 : ondervoorzitster van Kind en Gezin
1991-1995 : provinciaal senator voor Antwerpen
1994-1999 : bestuurder bij het Ziekenfonds Socialistische Mutualiteiten
1995-2006 en 2010-2012 : eerste schepen (Rumst)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1999 : afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2007-2010 : burgemeester (Rumst)

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-24/3/1992 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
18/1/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomitť voor de emancipatie van de vrouw
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
27/10/1994-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Adviescomitť voor de emancipatie van de vrouw
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-30/4/1998 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-30/4/1998 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-30/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
14/1/1997-9/5/1997 Lid Werkgroep "Faillissement"
30/4/1998-13/10/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
30/4/1998-13/10/1998 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/10/1998-21/1/1999 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
13/10/1998-21/1/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
13/10/1998-14/1/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/10/1998-5/5/1999 Lid Werkgroep "Consumentenkrediet" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
14/1/1999-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/1/1999-5/5/1999 Voorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden