BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
21 oktober 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3553

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie
________
waterbeleid
sociale voorzieningen
waterverbruik
energieverbruik
politiek asiel
asielzoeker
ecologische voetafdruk
________
21/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4420
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3553 d.d. 21 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In deze tijden van crisis worden de burgers aangespoord zuinig om te gaan met energie en water, wat een goede zaak is. Het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat de overheid, waar zij verantwoordelijk is voor de opvang van mensen, aanzet tot rationeel water- en energieverbruik.

Onze vragen:

1) Kan de geachte staatssecretaris ons, per opvangcentrum voor asielzoekers, een overzicht geven van het gemiddeld water- en energieverbruik per 'inwoner' op jaarbasis?

2) Op welke wijze wordt het water- en energieverbruik in deze opvangcentra geregeld? Is er een onbeperkt gebruik of zijn er regels of afspraken ter zake? Zijn er begrenzingen voorzien?

3) Zijn er momenten voorzien waarop de 'bewoners' van de asielcentra ge´nformeerd worden over rationeel water- en energieverbruik?