BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-917

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs
________
ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten
________
27/1/2011Verzending vraag
3/5/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-917 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2011 :

1° Hier het overzicht :

Merk & type

Gemiddeld verbruik

CO2

Duur

km/jaar

Huurprijs/maand

Startdatum*

Audi A8

8,3 l/100km

199

24

80 000

2 673,02

24/02/2009

Audi A4 Avant

5,4l/100km

149

36

50 000

883,41

24/12/2008

Audi A4 Avant

5,7l/100km

149

36

50 000

984,70

24/01/2009

VW Touran United

6,1l/100km

161

36

30 000

698,94

16/12/2008

VW Polo Blue Motion

3,8l/100km

99

36

20 000

425,72

8/01/2009

* In de periode 21 maart 2008 tot en met de aanvangsdatum werden soortgelijke aanloopwagens ter beschikking gesteld door de leasingmaatschappij (behalve voor de VW Polo).

2° Neen.

3° Alle voertuigen werden geleased (verhuring lange termijn) bij D’Ieteren Lease N.V. uit Kortenberg. Dit omvat naast de financiële huur ook alle onderhoud, verzekeringen, vervangvoertuig, bijstand, BIV en verkeersbelasting. Het onderhoud dient te gebeuren in een erkende Audi- of Volkswagengarage in België. De maandelijkse kostprijs kan U terugvinden in de bovenstaande tabel. Zowel de Inspectie van Financiën als de eerste minister verleenden voorafgaandelijk toestemming tot het afsluiten van de voorgelegde contracten (conformiteit met omzendbrief dd. 1 februari 2008 en budgettaire normen).

4° Ja. Er werden in zeer beperkte mate verplaatsingen uitgevoerd naar het buitenland (voornamelijk privé-gebruik). Hierover is geen concrete informatie beschikbaar.