BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
27 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-911

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs
________
ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten
________
27/1/2011Verzending vraag
9/6/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-911 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2011 :

De minister is in functie getreden eind december 2008.

We kunnen dus enkel een antwoord bieden voor de situatie 2009 en 2010 (telkens per 31 december).

Eind 2009 en 2010 was de situatie identiek. (Zie bijlage)

Noch de minister, noch de beleidscel had beschikking over voertuigen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Er lopen geen bijzondere overeenkomsten met garages of firma’s voor levering, aanschaf of gebruik van deze auto’s.

De wagens zijn geleased bij KBC, DEXIA en BMW-lease, allen gevestigd te Brussel.

De wagens worden principieel enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt.

De verplaatsingan naar het buitenland zijn beperkt tot de noden van de dienst (bijvoorbeeld. huur gevangenis Tilburg) of het Europese voorzitterschap in 2010 (bijvoorbeeld . Luxemburg-Straatsburg) of om onmiddellijk beschikbaar te blijven.

Bijlage

 

Auto

Verbruik

CO2

huur per maand

Minister

BMW 730 LD

9 l/100km

194 g/km

2 736,49 euro

Beleidscel

FORD Mondeo 2,0 D

8 l/100km

189 g/km

738,78 euro

 

BMW 520 d

7 l/100km

140 g/km

957,77 euro

 

BMW 318 d

6 l/100km

125 g/km

878,45 euro