BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-601

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
________
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
________
ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
________
16/12/2010Verzending vraag
18/4/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-601 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaatÖ) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 18 april 2011 :

1, 3 en 4. Hieronder vindt het geachte lid een tabel met de elementen van antwoord op zijn vragen. De cijfers zijn uitgedrukt in VTE.

Het maximumaantal medewerkers waarover ik kan beschikken, is als volgt vastgesteld:

  • leden: 6

  • uitvoerende medewerkers: 10

2. Nieuw in 2010: 4.5

Vertrokken in 2010: 4.8

5. Aangezien er geen enkel verband is tussen de uitoefening van een lokaal mandaat en een functie binnen de beleidscellen, wordt dit soort informatie niet stelselmatig aan de medewerkers gevraagd. De uitoefening van een dergelijk mandaat wordt alleen officieel meegedeeld wanneer een personeelslid, overeenkomstig de wet van 18 september 1989 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, dit type verlof aanvraagt. In 2010 hebben twee personeelsleden zo’n aanvraag ingediend. Voor de ene ging het om een mandaat als gemeenteraadslid, voor de andere om een mandaat als OCMW-raadslid.

6. De ter beschikking gestelde ambtenaren vervullen logistieke ondersteuningsfuncties, zoals het onthaal.

7


Personeel

Werking

20072008

343 000

83 000

2009

731 000

151 000

2010

801 000

138 000
Situatie op 15 januari 2010


Situatie op 15 december 2010


Totaal

M

V

C

S

E


Totaal

M

V

C

S

E

Totaal medewerkers

14.96

12.3

2.66

3

5

6.96


14.8

11.1

3.7

3

6

5.8

Leden

5.8

5.8

0

1

1

3.8


5.8

5.8

0

1

1

3.8

Uitvoerende medewerkers

9.16

6.5

2.66

2

4

3.16


9

5.3

3.7

2

5

2


M: Mannen

V: Vrouwen

C: Contractueel

S: Statutair

E: Extern, geen deel van de federale administratie