BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-596

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
________
ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
________
16/12/2010Verzending vraag
18/3/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-596 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaat) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2011 :
  1. Aantal personeelsleden

Functies

Toestand op 1 januari 2010


Toestand op 15 december 2010
Leden

11

12

Uitvoerend personeel

23

19

Totaal

34

31


Expert

2

2

Voor mijn beleidscel en mijn secretariaat kan ik, zonder experten, over maximaal drieënveertig medewerkers beschikken. Voor de aanwerving van experten beschik ik over een budgettaire enveloppe. Het aantal experten is niet bepaald.

2.Tijdens het eerste trimester van 2010 werden 4 medewerkers aangeworven. 8 medewerkers, onder wie 1 expert, hebben het kabinet verlaten in 2010.

3. Verhouding mannen/vrouwen

Functies

Toestand op 1 januari 2010


Toestand op 15 december 2010


M

V

M

V

Leden

7

4

7

5

Uitvoerend personeel

10

13

9

10

Totaal

17

17

16

15


Expert

1

1

1

1

4.Gedetacheerd vanuit een Federale Overheidsdienst (FOD) of vanuit een andere openbare instelling

Functies

Toestand op 1 januari 2010


Toestand op 15 december 2010


Stat

Contr

Stat

Contr

Leden

6

4

4

1

Uitvoerend personeel

13

2

9

1

Totaal

19

6

13

2


Expert

1

1

1

1

5. Geen enkele medewerker van mijn beleidscel of van mijn secretariaat oefent een uitvoerend mandaat op lokaal niveau uit.

6. Buiten de gedetacheerde of aangestelde medewerkers werden er geen andere personeelsleden ter beschikking van mijn beleidscel of secretariaat gesteld.

7. Aangezien de regering pas is aangetreden op 21 december 2007 bezorg ik het overzicht van de personeels- en werkingskosten voor de jaren 2008, 2009 en 2010.


Personeelskosten

Werkingskosten

2008

2.342.399

269.009

2009

3.130.196*

389.020*

2010

2.057.052

281.627

* met inbegrip van de cel algemeen beleid