BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
16 december 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-585

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop
________
ministerie
ambtenaar
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
personeel op contractbasis
________
16/12/2010Verzending vraag
4/5/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-585 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaatÖ) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2011 :

1, 3 en 4. Hieronder vindt het geachte lid een tabel met de elementen van antwoord op zijn vragen. De cijfers zijn uitgedrukt in VTE.

Het maximumaantal medewerkers waarover ik kan beschikken, is als volgt vastgesteld:

  • leden: 30

  • uitvoerende medewerkers: 54

  • experts: begrotingsenveloppe van 225 000 euro

(Zie tabel hieronder).

M: Mannen

V: Vrouwen

C: Contractueel

S: Statutair

E: Extern, geen deel van de federale administratie

2. Nieuw in 2010: 6

Vertrokken in 2010: 13

5. Aangezien er geen enkel verband is tussen de uitoefening van een lokaal mandaat en een functie binnen de beleidscellen, wordt dit soort informatie niet stelselmatig aan de medewerkers gevraagd. De uitoefening van een dergelijk mandaat wordt alleen officieel meegedeeld wanneer een personeelslid, overeenkomstig de wet van 18 september 1989 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, dit type verlof aanvraagt. In 2010 hebben twee personeelsleden zo’n aanvraag ingediend. Voor de ene ging het om een mandaat als gemeenteraadslid, voor de andere om een mandaat als OCMW-raadslid.

6. Er zijn meerdere ambtenaren ter beschikking gesteld, voornamelijk om logistieke ondersteuningsfuncties uit te oefenen, zoals het onthaal, dienstverlening in het Hotel van Financiën, enz.


Situatie op 15 januari 2010

Situatie op 15 december 2010

Totaal

M

V

C

S

E

Totaal

M

V

C

S

E

Totaal medewerkers

79.1

43.3

35.8

24

24.8

30.3

74.6

43.3

31.3

21

22.8

30.8

Leden

27.3

21.3

6

5

9

13.3

27.3

22.3

5

3

9

15.3

Uitvoerende medewerkers

51.8

22

29.8

19

15.8

17

47.3

21

26.3

18

13.8

15.5

Experts

7

7

0

0

0

7

7

7

0

0

0

7


7.


Personeel

Werking

2007

2 586 000

702 000

2008

2 636 000

609 000

2009

3 262 000

658 000

2010

3 345 000

976 000