Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Ludo Sannen

22 resultaten

5-37 Ludo Sannen (sp.a) 21/10/2010
  de afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-12
5-138 Ludo Sannen (sp.a) 2/12/2010
  de fiscale impact van het gebruik van vrachtwagens voor woon-werkverkeer
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-507 Ludo Sannen (sp.a) 10/2/2011
  het verdwijnen van de voorposten bij de civiele bescherming in Limburg
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-827 Ludo Sannen (sp.a) 26/4/2011
  de organisatie van spreekuren om de bevolking bij te staan bij het invullen van belastingaangiftes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1665
5-962 Ludo Sannen (sp.a) 18/5/2011
  de injectietarieven voor het hoogspanningsnet
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-1342 Ludo Sannen (sp.a) 13/10/2011
  bedrijfsgegevens op websites
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1343 Ludo Sannen (sp.a) 13/10/2011
  de aannemingsovereenkomsten voor de plaatsing van zonnepanelen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/11/2011 (commissiehandelingen 5-109)
5-1649 Ludo Sannen (sp.a) 14/12/2011
  de aankondiging van een verhoging van de tarieven in de banksector
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
5-1748 Ludo Sannen (sp.a) 10/1/2012
  de toepassing van de duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-1801 Ludo Sannen (sp.a) 19/1/2012
  de plicht van financiŽle instellingen om hun door hacking getroffen klanten te vergoeden
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5772
5-1802 Ludo Sannen (sp.a) 19/1/2012
  de controles op de praktijken van aanbieders van consumentenkredieten op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-2090 Ludo Sannen (sp.a) 15/3/2012
  de inning van en de controle op de gewestbelastingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-148)
5-2318 Ludo Sannen (sp.a) 9/5/2012
  de collectieve onderzoekscentra
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/6/2012 (commissiehandelingen 5-159)
5-2514 Ludo Sannen (sp.a) 21/9/2012
  de stijging van het aantal fraudegevallen bij internetbankieren
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2765 Ludo Sannen (sp.a) 28/11/2012
  het recht op onderwijs in noodsituaties
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2804 Ludo Sannen (sp.a) 5/12/2012
  het grensoverschrijdend personenvervoer per spoor
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2881 Ludo Sannen (sp.a) 20/12/2012
  de Belgische deelname aan de Wereldconferentie over Internationale Communicatie in Dubai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9109
5-3194 Ludo Sannen (sp.a) 27/2/2013
  de achterstand inzake stedenbouwkundige dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8404
5-3195 Ludo Sannen (sp.a) 27/2/2013
  het instellen van een Belgisch stookolietankfonds
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3234 Ludo Sannen (sp.a) 1/3/2013
  de berging van hoogradioactief afval en geothermische toepassingen in de Kempen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3638 Ludo Sannen (sp.a) 3/6/2013
  de toepassing van de emissiehandel voor luchtvaartmaatschappijen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9605
5-3658 Ludo Sannen (sp.a) 5/6/2013
  het onderzoek en de klacht van de NMBS naar aanleiding van de aankoopprocedure van de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9636