Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Willy Demeyer

17 resultaten

5-1968 Willy Demeyer (PS) 16/2/2012
  de manier waarop de sociale netwerken de politiepraktijk wijzigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-2116 Willy Demeyer (PS) 15/3/2012
  de geldende veiligheidsmaatregelen bij internationale voetbalwedstrijden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6110
5-2249 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  de integratie van het begrip opheldering in de nationale cijfers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7438
5-2250 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  de aangekondigde rondzendbrief ingevolge de gebeurtenissen op de site van Meister Benelux
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6354
5-2260 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  het syndicaal verlof bij de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7439
5-2261 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  de onderzoekstermijn bij aanvragen van identificatiekaarten in de private veiligheidssector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6357
5-2262 Willy Demeyer (PS) 24/4/2012
  het opnemen van de informatie betreffende de dienst CHECK DOC in de nationale gegevensbank (ANG)
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6358
5-2289 Willy Demeyer (PS) 27/4/2012
  de gevolgen van de maatregelen ter beveiliging van het hoofdstedelijk openbaar vervoer voor de lokale politiezones van het Rijk
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6282
5-2791 Willy Demeyer (PS) 4/12/2012
  de nultolerantie ten aanzien van daders van homofoob geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8267
5-3495 Willy Demeyer (PS) 30/4/2013
  de ANPR-camera's en de technische keuring van voertuigen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9166
5-3576 Willy Demeyer (PS) 16/5/2013
  de aanwerving van buurtinspecteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3612 Willy Demeyer (PS) 27/5/2013
  de volledige uitvoering van de hervorming van de hulpverleningszones in 2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3614 Willy Demeyer (PS) 27/5/2013
  de aankondiging van Anonymous Belgium dat ze op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9488
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9489
5-4143 Willy Demeyer (PS) 23/10/2013
  het Pay police-systeem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10490
5-4144 Willy Demeyer (PS) 23/10/2013
  de evaluatie van de wet Renault
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10602
5-4163 Willy Demeyer (PS) 24/10/2013
  het terugsturen van asielaanvragers naar Afghanistan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10871
5-4385 Willy Demeyer (PS) 4/12/2013
  de keuzes die de federale politie heeft gemaakt inzake ICT-ontwikkelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/1/2014 (commissiehandelingen 5-277)