Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Helga Stevens

93 resultaten

5-126 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-127 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-128 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de toegankelijkheid van de treinen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-202 Helga Stevens (N-VA) 9/12/2010
  de stand van zaken van het dossier van de noodoproepen via sms
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-218 Helga Stevens (N-VA) 14/12/2010
  de ongecontroleerde instroom van nieuwe burgers van de Europese Unie in Gent
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-245 Helga Stevens (N-VA) 21/12/2010
  de tevredenheid van treinreizigers met een beperkte mobiliteit over de dienstverlening van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-246 Helga Stevens (N-VA) 21/12/2010
  een treinverbinding voor personenverkeer in de Gentse havenzone
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-416 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  de doorstroming en beschikbaarheid van informatie bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-417 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  het trajectcontrolesysteem op de E17 te Gentbrugge
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-418 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  de plannen van Infrabel voor de aanleg van een tunnel ter vervanging van de overweg nr. 57 te Lichtervelde
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-480 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-481 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de stand van zaken in het dossier van het geplande Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-482 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de schadeclaim van de Regie der Gebouwen ten aanzien van de Stad Gent in het dossier van het Gentse gerechtsgebouw
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-483 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de evolutie in het dossier van de alarmprocedure voor doven en slechthorenden in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-527 Helga Stevens (N-VA) 16/2/2011
  het telewerk voor federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-750 Helga Stevens (N-VA) 31/3/2011
  de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2659
5-1405 Helga Stevens (N-VA) 27/10/2011
  de uitbating van het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1409 Helga Stevens (N-VA) 27/10/2011
  het statuut van onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1625
5-1625 Helga Stevens (N-VA) 15/12/2011
  het statuut van onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1409
5-1803 Helga Stevens (N-VA) 19/1/2012
  de gevolgen van het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens inzake het beleid ten aanzien van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1913 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2012
  de vraag van geÔnterneerde psychiatrische patiŽnten aan OCMW's naar een huurwaarborg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1914 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2012
  de tolken gebarentaal in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1944 Helga Stevens (N-VA) 9/2/2012
  de aanhoudende problemen met het groene nummer van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-1945 Helga Stevens (N-VA) 9/2/2012
  de trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-133)
5-2172 Helga Stevens (N-VA) 28/3/2012
  de verjaringstermijnen van de wet betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2188 Helga Stevens (N-VA) 29/3/2012
  de vraag om een huurwaarborg van geÔnterneerde psychiatrische patiŽnten aan OCMW's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2322 Helga Stevens (N-VA) 10/5/2012
  de personeelsformatie van de 100/112-centrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2323 Helga Stevens (N-VA) 10/5/2012
  de "federalisering" van de 100/112-alarmcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2347 Helga Stevens (N-VA) 22/5/2012
  de werking van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-163)
5-2360 Helga Stevens (N-VA) 31/5/2012
  de veiligheidsreglementering voor pretparken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  Vraag vervallen
5-2584 Helga Stevens (N-VA) 25/10/2012
  de dienst Securail
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2621 Helga Stevens (N-VA) 7/11/2012
  de modernisering van het uitkeringsstelsel voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7447
5-2806 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2012
  het aantal gedetineerden met een handicap
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4283
5-2952 Helga Stevens (N-VA) 17/1/2013
  de opvolging van geÔnterneerden in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2964 Helga Stevens (N-VA) 22/1/2013
  de toegankelijkheid van pretparkattracties voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3056 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  de federalisering van de alarmcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3425
5-3068 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  de beperkte bekendheid en toegankelijkheid van noodnummers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3426
5-3091 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  de studie van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie inzake jeugdmagistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3128 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de toegankelijkheid van de politiediensten voor dove personen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3129 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de aanrekening van de kosten van DNA-onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3176 Helga Stevens (N-VA) 21/2/2013
  het groene nummer
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9068
5-3229 Helga Stevens (N-VA) 28/2/2013
  een "relay service" voor dove personen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3245 Helga Stevens (N-VA) 5/3/2013
  het voorzitterschap van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3258 Helga Stevens (N-VA) 7/3/2013
  de bekendheid van de nood-sms in Mechelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3315 Helga Stevens (N-VA) 14/3/2013
  de benoeming van forensische verpleegkundigen bij de FOD Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3316 Helga Stevens (N-VA) 14/3/2013
  diefstal bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3339 Helga Stevens (N-VA) 20/3/2013
  de Turkse eisen inzake pleegouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3350 Helga Stevens (N-VA) 21/3/2013
  het uiteenvallen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3407 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  het statuut van de dokters in de forensische geneeskunde
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3417 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  de terugbetaling van stoma- en incontinentiemateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3425 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  de federalisering van de alarmcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/5/2013 (commissiehandelingen 5-221)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3056
5-3426 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  de beperkte bekendheid en toegankelijkheid van noodnummers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/5/2013 (commissiehandelingen 5-221)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3068
5-3601 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  de renovaties in Everberg
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3605 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  het digitaal plan van nutsleidingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3606 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  een crisisdienst voor kinderen en jongeren met dringende nood aan psychiatrische hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3607 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  de impact van de zesde Staatshervorming op de organisatie van de kinder- en jeugdpsychiatrie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3687 Helga Stevens (N-VA) 12/6/2013
  het uniek loket en de Handipas
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3688 Helga Stevens (N-VA) 12/6/2013
  de controles op het misbruik van parkeerkaarten en parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3700 Helga Stevens (N-VA) 13/6/2013
  het inzetten van tolken gebarentaal bij crisiscommunicatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3759 Helga Stevens (N-VA) 20/6/2013
  het oude Justitiepaleis in Gent
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-3835 Helga Stevens (N-VA) 27/6/2013
  het onthaal in de gevangenis de Nieuwe Wandeling in Gent
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9632
5-3880 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  de gedwongen opnames in psychiatrische instellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3881 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  het stroomlijnen van de procedures om een attest van handicap te verkrijgen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3882 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  de armoede bij personen met een handicap
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-3883 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  de armoede bij personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3908 Helga Stevens (N-VA) 17/7/2013
  de administratieve last voor gerechtstolken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3909 Helga Stevens (N-VA) 18/7/2013
  de geÔnterneerden in de psychiatrische annexen in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3965 Helga Stevens (N-VA) 26/9/2013
  de maatregelen om het callcenter voor personen met een handicap te ontlasten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3966 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  de erkenning van mantelzorgers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3968 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  het Gents proefproject met drugsgebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3991 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  het personeelstekort in de alarmcentrales 100 en 101
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-4093 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-4094 Helga Stevens (N-VA) 15/10/2013
  de premies voor de schuldsaldoverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4112 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  de btw-plicht voor tolken gebarentaal en schrijftolken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4117 Helga Stevens (N-VA) 17/10/2013
  het omzetten van de Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4164 Helga Stevens (N-VA) 24/10/2013
  de hervorming van de brandweer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4239 Helga Stevens (N-VA) 13/11/2013
  de adoptie van Marokkaanse kinderen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10793
5-4331 Helga Stevens (N-VA) 27/11/2013
  de overdracht van de gesloten jeugdinstellingen te Everberg en Tongeren aan de Vlaamse Gemeenschap
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4332 Helga Stevens (N-VA) 27/11/2013
  de afwerking van het nieuwe polyvalente gebouw naast de gesloten jeugdinstelling te Everberg
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4342 Helga Stevens (N-VA) 2/12/2013
  de sluiting van de afdeling De Meander van het psychiatrisch ziekenhuis Caritas in Melle
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4350 Helga Stevens (N-VA) 3/12/2013
  het verdrag voor wereldwijde toegang voor mensen met een leesbeperking tot publicaties in een aangepast leesformaat
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11225
5-4351 Helga Stevens (N-VA) 3/12/2013
  het tekort aan cipiers
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10794 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4393 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2013
  de afstandstolkendienst voor dove personen en personen die niet kunnen praten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11226
5-4610 Helga Stevens (N-VA) 18/12/2013
  de gevolgen voor de sms-nooddienst van de problemen bij ASTRID
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4616 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  de aanwezigheid van asbest in federale overheidsgebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-269)
5-4617 Helga Stevens (N-VA) 19/12/2013
  het spanningsveld tussen de veiligheidsnormen in pretparken en de non-discriminatiewetgeving
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11228
5-4669 Helga Stevens (N-VA) 16/1/2014
  de cijfers van de Commissies ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4692 Helga Stevens (N-VA) 23/1/2014
  de schending van het beginsel van actieve openbaarheid van bestuur door de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-294)
5-4744 Helga Stevens (N-VA) 6/2/2014
  de terugbetaling of vergoeding van de kosten veroorzaakt door de treinramp in Wetteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4793 Helga Stevens (N-VA) 12/2/2014
  de toegankelijkheid van de noodnummers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4805 Helga Stevens (N-VA) 18/2/2014
  het aantal hulpverlenings- en politiezones in Oost-Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4852 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  de behandeling van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11294 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4853 Helga Stevens (N-VA) 27/2/2014
  het gebruik van zwarte lijsten in de psychiatrische centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)