Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Pol Van Den Driessche

24 resultaten

4-169 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 12/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-191
4-191 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-169
4-224 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de vermeende commercile activiteiten van prins Laurent
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-236
4-251 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 23/4/2008
  de naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-271 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 29/4/2008
  het invoeren van een sticker met geldigheid van technische keuring voor voertuigen op de weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-283 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de ontsnapping van een internationaal gezochte misdadiger
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-306 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de vestigingswet voor apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-307 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 15/5/2008
  de aftrek van de definitief belaste inkomsten in Belgi en de verenigbaarheid met de moeder-dochterrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-316 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  de illegale vluchtelingen in het station van Oostende
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-317 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/5/2008
  het invoeren van statiegeld op blikjes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-390 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-604 Pol Van Den Driessche (CD&V) 9/12/2008
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-624
4-624 Pol Van Den Driessche (CD&V) 5/1/2009
  de bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-604
4-899 Pol Van Den Driessche (CD&V) 6/5/2009
  diefstal van nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-910 Pol Van Den Driessche (CD&V) 7/5/2009
  de pensioenen van de gerechtelijke politie
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-936 Pol Van Den Driessche (CD&V) 28/5/2009
  de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-1001 Pol Van Den Driessche (CD&V) 25/6/2009
  de interpretatie van het begrip pensioengerechtigde leeftijd in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1063 Pol Van Den Driessche (CD&V) 24/9/2009
  de misbruiken in de vastgoedsector aan de Belgische kust
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1069 Pol Van Den Driessche (CD&V) 1/10/2009
  de BTW op de aankoop van het koninklijk jacht
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1070 Pol Van Den Driessche (CD&V) 1/10/2009
  het varen onder vlag van de Belgische marine van het koninklijk jacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1466 Pol Van Den Driessche (CD&V) 4/2/2010
  de onderhandelingen tussen de Chinese regering en de dalai lama over Tibet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6997
4-1472 Pol Van Den Driessche (CD&V) 4/2/2010
  de brandveiligheid in gebouwen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7000
4-1488 Pol Van Den Driessche (CD&V) 8/2/2010
  de illegale cabotage
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1489 Pol Van Den Driessche (CD&V) 9/2/2010
  het gebruik van Engelstalige termen voor departementen van een hogeschool in Vlaanderen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)