Vraag om uitleg nr. 4-191

4-191 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-169