Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Sabine de Bethune

77 resultaten

2-56 Sabine de Bethune (CVP) 19/1/2000
  de naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-69 Sabine de Bethune (CVP) 8/2/2000
  de naleving door BelgiŽ van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-86 Sabine de Bethune (CVP) 17/2/2000
  de toepassing van de anti-stalkingwet
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-123 Sabine de Bethune (CVP) 26/4/2000
  de systematische opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-165 Sabine de Bethune (CVP) 15/6/2000
  de tewerkstelling van vrouwen bij de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-175 Sabine de Bethune (CVP) 27/6/2000
  de aandacht voor gelijke kansen van vrouwen en mannen bij de hervorming van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-189 Sabine de Bethune (CVP) 29/6/2000
  de doodstraf in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-190 Sabine de Bethune (CVP) 29/6/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-207 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  de acute aidsproblematiek
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-208 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  de acute aidsproblematiek in Afrika
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-211 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  het dierenleed bij vervoer over lange afstanden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-224 Sabine de Bethune (CVP) 12/10/2000
  de oprichting van een federaal Borstvoedingscomitť
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-225 Sabine de Bethune (CVP) 12/10/2000
  de follow-up van het Wereldcongres tegen commerciŽle en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-235
2-226 Sabine de Bethune (CVP) 16/10/2000
  het ongewenst seksueel gedrag bij het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-230 Sabine de Bethune (CVP) 19/10/2000
  de acute aidsproblematiek
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-231 Sabine de Bethune (CVP) 19/10/2000
  de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
  Met redenen omklede motie door Georges Dallemagne, Magdeleine Willame-Boonen, Sabine de Bethune, Josy Dubiť, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Marie Happart, Mohamed Daif, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 23/11/2000 : verworpen
2-243 Sabine de Bethune (CVP) 26/10/2000
  het geweld tegen vrouwen
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-244 Sabine de Bethune (CVP) 26/10/2000
  de sociale verkiezingen 2000
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-245 Sabine de Bethune (CVP) 26/10/2000
  de opleiding van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-77)
2-257 Sabine de Bethune (CVP) 9/11/2000
  de mensenrechten en de vrouwenrechten in Irak en Afghanistan en de strijd tegen de doodstraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-258 Sabine de Bethune (CVP) 9/11/2000
  de beleidsmaatregelen tegen "mobbing"
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-260 Sabine de Bethune (CVP) 14/11/2000
  de hervorming van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-268 Sabine de Bethune (CVP) 23/11/2000
  het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de privacywet
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-271 Sabine de Bethune (CVP) 23/11/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-272 Sabine de Bethune (CVP) 23/11/2000
  de aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-285 Sabine de Bethune (CVP) 30/11/2000
  de systematische opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-291 Sabine de Bethune (CVP) 7/12/2000
  de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de politiediensten en de hervorming van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-299 Sabine de Bethune (CVP) 14/12/2000
  de situatie in Centraal-Afrika
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-300 Sabine de Bethune (CVP) 14/12/2000
  de hulp aan Burundi
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-309 Sabine de Bethune (CVP) 11/1/2001
  de naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-310 Sabine de Bethune (CVP) 11/1/2001
  het verschil in arbeidsmarktparticipatie van laaggeschoolde en hooggeschoolde vrouwen in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-329 Sabine de Bethune (CVP) 25/1/2001
  adoptie en de nieuwe media
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-368 Sabine de Bethune (CVP) 15/2/2001
  de naleving van het koninklijk besluit van 27 december 1993 met betrekking tot de reclame voor zuigelingenvoeding en het uitdelen van gratis stalen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-407 Sabine de Bethune (CVP) 15/3/2001
  het proces van farmaceutische bedrijven tegen Zuid-Afrika inzake betaalbare aids-geneesmiddelen
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-419 Sabine de Bethune (CVP) 22/3/2001
  de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-442 Sabine de Bethune (CVP) 19/4/2001
  de genderdimensie in de diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-443 Sabine de Bethune (CVP) 19/4/2001
  de opvolging van het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-468 Sabine de Bethune (CVP) 10/5/2001
  de derde Conferentie van de minst ontwikkelde landen
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-469 Sabine de Bethune (CVP) 10/5/2001
  de 54e Wereldgezondheidsvergadering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-510 Sabine de Bethune (CVP) 14/6/2001
  de voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001)
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-517 Sabine de Bethune (CVP) 18/6/2001
  de Wereldconferentie van Peking
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
2-525 Sabine de Bethune (CVP) 21/6/2001
  het Belgisch wetenschapsbeleid in het algemeen en de genderproblematiek en het wetenschapsbeleid in het bijzonder
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-532 Sabine de Bethune (CVP) 28/6/2001
  het borstvoedingsverlof voor vrouwen bij de krijgsmacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-566 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over de bescherming van het moederschap
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-569 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-712
2-576 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2001
  de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-580 Sabine de Bethune (CD&V) 25/10/2001
  de toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-590 Sabine de Bethune (CD&V) 8/11/2001
  het CALOG-personeel bij de geÔntegreerde politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-600 Sabine de Bethune (CD&V) 22/11/2001
  de tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1769
2-602 Sabine de Bethune (CD&V) 22/11/2001
  de ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-605 Sabine de Bethune (CD&V) 22/11/2001
  de procedure voor het indienen van een visumaanvraag bij een diplomatieke of consulaire post
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-626 Sabine de Bethune (CD&V) 6/12/2001
  de opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-627 Sabine de Bethune (CD&V) 6/12/2001
  de rapportering aan het Comitť van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-165)
2-677 Sabine de Bethune (CD&V) 24/1/2002
  de ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-678 Sabine de Bethune (CD&V) 24/1/2002
  de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-684 Sabine de Bethune (CD&V) 31/1/2002
  het Internationaal Huis
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-697 Sabine de Bethune (CD&V) 6/2/2002
  de bekrachtiging van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-700 Sabine de Bethune (CD&V) 7/2/2002
  de terugbetaling van postnatale kinesitherapie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-701 Sabine de Bethune (CD&V) 7/2/2002
  de oproep tot de kandidaten voor de openstaande functie van adjunct-directeur/trice van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
2-702 Sabine de Bethune (CD&V) 7/2/2002
  de terugbetaling van psychomotorische kinesitherapie voor kinderen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-718 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de ondersteuning van geboortehuizen en kraamcentra in BelgiŽ
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-719 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-720 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  een additioneel protocol over klachtrecht voor kinderen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-721 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind door de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-722 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de samenstelling van het Comitť voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-776 Sabine de Bethune (CD&V) 25/4/2002
  het jaarverslag 2000 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-817 Sabine de Bethune (CD&V) 13/6/2002
  de zitting van het Comitť voor de rechten van het kind in GenŤve op 23 mei 2002
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-213)
2-827 Sabine de Bethune (CD&V) 27/6/2002
  het groeiend tekort aan het vaccin tegen rubella, mazelen en bof
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-828 Sabine de Bethune (CD&V) 27/6/2002
  de erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-841 Sabine de Bethune (CD&V) 4/7/2002
  de uitwijzing van jonge vaders van vreemde nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-842 Sabine de Bethune (CD&V) 4/7/2002
  de verzorging en de uitwijzing van met het HIV-virus besmette vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-863 Sabine de Bethune (CD&V) 3/10/2002
  het programma "Kleur Bekennen"
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-230)
2-884 Sabine de Bethune (CD&V) 17/10/2002
  de terugkeer van Afghaanse vluchtelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-236)
2-890 Sabine de Bethune (CD&V) 24/10/2002
  de erkenning van een levenloos geboren kind door de ongehuwde vader
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-944 Sabine de Bethune (CD&V) 23/1/2003
  de aanvragen tot regularisatie van het verblijf in BelgiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-956 Sabine de Bethune (CD&V) 6/2/2003
  de verslaggeving van het Federaal borstvoedingscomitť
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/3/2003 (commissiehandelingen 2-9)
2-957 Sabine de Bethune (CD&V) 6/2/2003
  de Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/3/2003 (commissiehandelingen 2-9)