Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Hugo Vandenberghe

2 resultaten

1-359 Hugo Vandenberghe (CVP) 10/10/1997
  de werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
  Met redenen omklede motie door Michel Foret, Magdeleine Willame-Boonen, Alain Destexhe, JoŽlle Milquet, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Fred Erdman, Guy Charlier, gestemd op 16/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-461 Hugo Vandenberghe (CVP) 27/2/1998
  de financiering van palliatieve zorgverlening
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)