Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Anne Barzin

12 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2122 Anne Barzin (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Leerplicht - Verlagen van de leerplicht naar de leeftijd van drie jaar - Overleg met de Gemeenschappen - FinanciŽle impact voor de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1581
6-2121 Anne Barzin (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Schijnhuwelijken - Veroordelingen - Cijfers - Evolutie - Sensibiliseringscampagne van 2013 - Resultaten - Toekomstige sensibiliseringsacties - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1580
6-1581 Anne Barzin (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Leerplicht - Verlagen van de leerplicht naar de leeftijd van drie jaar - Overleg met de Gemeenschappen - FinanciŽle impact voor de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2122
6-1580 Anne Barzin (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Veroordelingen - Cijfers - Evolutie - Sensibiliseringscampagne van 2013 - Resultaten - Toekomstige sensibiliseringsacties - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2121
6-1573 Anne Barzin (MR) minister van Justitie  
  Inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis - Verschijning - Videoconferentie - Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/11/2017 ) 6/10/2017
  Antwoord 18/3/2018
6-1572 Anne Barzin (MR) minister van Justitie  
  Schoolplicht - Controle - Dossiers die aan het parket zijn overgemaakt - Strafsancties - Aantal - Samenwerking met de diensten van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/11/2017 ) 6/10/2017
  Antwoord 11/1/2018
6-1549 Anne Barzin (MR) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Flexi-jobs - Cijfers - Spreiding over de gewesten - Verschillen - Verklaring - Bijkomende communicatie over het systeem - Herkomst van de werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Antwoord 17/10/2017
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1536
6-1536 Anne Barzin (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Flexi-jobs - Cijfers - Spreiding over de gewesten - Verschillen - Verklaring - Bijkomende communicatie over het systeem - Herkomst van de werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 ) 1/8/2017
  Antwoord 1/9/2017
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1549
6-1535 Anne Barzin (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mazelen - Toename -Cijfers - Hoge Gezondheidsraad - Standpunt - Preventie - Bijzondere waakzaamheid - Vaccin - Promotie - Aanbeveling aan de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 ) 1/8/2017
  Antwoord 9/10/2017
6-1515 Anne Barzin (MR) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Bezoek van de burgemeester en de gouverneur - Artikelen 611 tot 613 van het Wetboek van Strafvordering - Verouderde regels - Eventuele wijziging van het Wetboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 4/7/2017
  Antwoord 26/9/2017
6-1514 Anne Barzin (MR) minister van Justitie  
  Schoolplicht - Verlaging tot de leeftijd van drie jaar - Samenwerking met de Gemeenschappen - Overleg - FinanciŽle impact - Analyses - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 4/7/2017
  Antwoord 24/7/2017
6-1513 Anne Barzin (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mucoviscidose - Screenen van alle pasgeborenen - Aard van de tests - Budgettaire impact - InterministeriŽle conferentie Volksgezondheid - Overleg met de deelstaten - Werkgroepen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 4/7/2017
  Antwoord 19/6/2018