Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Claudia Niessen

17 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7337 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dringende geneeskundige dienstverlening - Ambulancediensten - Ritten zonder vervoer - Niet-vergoeding - FinanciŽle last voor de ambulancediensten - Uitvoeringsbesluit van artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 - Tekort
  Verzending vraag 22/11/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6431 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Georganiseerde misdaadbendes - Belgische afdeling van de motorclub ďBandidosĒ - Onderzoek en preventie - Grensoverschrijdende politiesamenwerking BelgiŽ-Duitsland
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6373 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Vertrek van de Belgische strijdkrachten eind 2014 - Bescherming van het Afghaans civiel personeel - Administratieve medewerkers - Verblijfsvergunning in BelgiŽ
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 6/7/2012
5-6372 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Justitie  
  Duitstalige gevangenen - Gevangenissen van de grensstreek - Instellingen van sociaal verweer - Overplaatsingen - Begeleiding in het Duits - Sociale Diensten in het Duits - Lantin en Paifve
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 12/9/2012
5-6218 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Duitstalige veiligheidsagenten - OfficiŽle erkenning - Opleiding in het Duits - Provinciale politiescholen - Beveiliging jongerenevenementen - Inter-Europese uitwisseling van diensten
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-5369 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Veiligheidsagenten - Opleiding en examen - Duitse taal
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5333 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Justitie  
  Gerechtelijk arrondissement Eupen - Personeelsformatie - Onderbezetting - Toevoeging van een assistente - Weigering door de administratie - Redenen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5307 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Aanwerving - Duitstalige kandidaten - Bijzondere inoverwegingneming
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-4333 Claudia Niessen (Ecolo) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het indelen van de reizigers van Brussels Airport in een aantal risicogroepen, de privacy en de kans op discriminatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1385
5-4332 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De gerichte controle van Duitse betogers door de Belgische politie gedurende de betoging " Stop Tihange " van 17 september 2011
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1268
5-4112 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2898
5-2899 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Justitie  
  Facebook - Systeem van gezichtsherkenning - Standpunt van de verdedigers van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-2898 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen
  Verzending vraag 29/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4112
5-2693 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Justitie  
  Het gezichtsherkenningssysteem gebruikt op Facebook
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1104
5-1859 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  BŁllingen - Regionaal brandweerkorps - Nieuwe autopomp voor de brandweer - Terbeschikkingstelling
  Verzending vraag 25/3/2011
  Antwoord 31/5/2011
5-1388 Claudia Niessen (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  De mogelijke betrokkenheid van Belgische politieagenten bij de schendingen van de mensenrechten aan de Grieks-Turkse grens
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-301
5-487 Claudia Niessen (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Grensregio's - Initiatieven van de Nederlandse overheid - Grensmakelaar voor de grensregio's - Contact met de Belgische regering - Reacties
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 24/2/2011