Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Paul Magnette

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10543 Paul Magnette (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Personeel van Defensie - Gedetailleerde opgave - Regeerakkoord
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
5-10537 Paul Magnette (PS) minister van Justitie  
  Strijd tegen omkoping bij internationale transacties - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(OESO) - OESO-verslag - Wettelijke bepalingen
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10097 Paul Magnette (PS) minister van Werk  
  Dienstenchequesbedrijven - Federatie van dienstenchequesbedrijven (Unitis) - Toestand - Faillissementen - Steun - Vooruitzichten
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10095 Paul Magnette (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gift aan een erkende instelling Ė Belastingvermindering - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-10094 Paul Magnette (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Vennootschap met sociaal oogmerk - Statuut - stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9994 Paul Magnette (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Model van bilaterale investeringsovereenkomst - Herziening - Aanpassing van de sociale en milieuclausules - Evolutie - Bilaterale verdragen - Lopende onderhandelingen
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014