Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Christine Defraigne

69 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10533 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddel dat in Belgie niet beschikbaar is - Aflevering - Verklaring van de arts - Apothekers - Weigering om te importeren - Procedure
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-10159 Christine Defraigne (MR) eerste minister  
  Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingen - Slag bij Luik - Herdenking van de Belgische soldaten - Specifiek eerbetoon - Afwezigheid
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 20/11/2013
5-9809 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overtredingen door Belgische automobilisten in het buitenland - Frankrijk - Bilaterale overeenkomsten - Vervolgingen
  Verzending vraag 28/8/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9267 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Hof van beroep te Luik - Fiscale kamer - Beslissingen in het nadeel van de belastingplichtigen - Cijfers
  Verzending vraag 7/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9238 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De sensibilisering en het informeren van patiŽnten inzake gezondheid
  Verzending vraag 5/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3569
5-8490 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  De financiering van de centra voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 7/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2802
5-7643 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Honden - Katten Ė Retributie voor identificatie en registratie - Belasting - Impact op de btw voor beroepsbeoefenaars
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 3/9/2013
5-7476 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Invrijheidstelling bij gebrek aan een tolk - Frequentie - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/12/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6795 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dexia Bank BelgiŽ - Obligatie DBB 6,25% - Coupons - Terugbetaling en uitgestelde betaling - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/7/2012
  Herkwalificatie 27/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2756
5-6585 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  de btw op de winstmarge en tweedehandsdieren
  Verzending vraag 26/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2344
5-6557 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische vereniging van auteurs (SABAM) - Auteursrechten - Berekeningsmethode - Kleinschalige cultuurprojecten - Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Jeugdhuizen - Ontoereikende middelen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 18/7/2012
5-6556 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen(CGVS) - Dossiers genitale verminking van vrouwen - Verschillende behandeling
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6184 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Oneerlijke syndici
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 31/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2184
5-5765 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Het in overeenstemming brengen van liften met de nieuwe normen
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1887
5-5603 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het beroep van medische pedicure
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1831
5-3129 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen - Overwogen oplossingen
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3028 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Alcohol achter het stuur - Ongevallen met zwaargewonden - Belgische specificiteit
  Verzending vraag 1/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2930 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Osteoporose - Behandeling bij mannen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2929 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Osteoporose - Behandeling bij mannen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2928 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voertuig zonder rijbewijs - Lichte vierwieler - Keuring - Maximumsnelheid
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2927 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Technische keuring - Toename van het aantal rode kaarten
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2908 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Huisarrest - Toepassing - Begroting - Betrouwbaarheid van het systeem - Garantie - Wijze van toekennen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2907 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Het UN Women-rapport - Cijfers over seksueel geweld - Hoge cijfers voor Belgie - Strijd - Maatregelen
  Verzending vraag 1/8/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2754 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Weigering van de terugbetaling voor mannen
  Verzending vraag 14/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2545 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen
  Verzending vraag 16/6/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-2429 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Strijd - Wetgeving - Gevoel van straffeloosheid - Maatregelen - Betrokkenheid van beroepsmensen en verenigingen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2428 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Dienstwapen - Bezit van wapen thuis - Oorzaken - Zelfmoordrisico's - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2209 Christine Defraigne (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Snoepjes - Verpakking - Grote gelijkenis met sigarettenpakjes - Preventie roken bij jongeren - Maatregelen
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2104 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2103
5-2103 Christine Defraigne (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2104
5-2102 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 2/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2104
5-1674 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Rechtbanken en hoven - Onthaal - Briefwisseling - Geen antwoord van de rechterlijke orde - Klachten ingediend door burgers bij de Hoge Raad voor de Justitie - Oplossingen voor een betere administratie
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1673 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verhuizingen - Diefstal door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Onderzoeken - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1672 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Alarmsysteem niet aangesloten op een alarmcentrale - Registratie - Meldpunt alarmsystemen - Website www.policeonweb.be - Cijfers - Vertrouwelijkheid - Mogelijkheden tot alternatieve registratie - Telefoon en papieren formulier
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1671 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1670 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag 7/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1478 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Stijging - Bestrijding - Maatregelen
  Verzending vraag 23/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1477 Christine Defraigne (MR) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Vacante betrekkingen - Kandidaten - Schaarste - Maatregelen - Specifieke opleiding voor werkzoekenden
  Verzending vraag 23/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1476 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Spermabanken - Spermadonatie - Schaarste - Kunstmatige inseminatie - Aanvragen van heteroseksuele en homoseksuele koppels - Cijfers - Kostprijs
  Verzending vraag 23/2/2011
  Antwoord 31/3/2011
5-1475 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verhuizingen - Diefstallen door verhuizers - Verhoging - Redenen - Controles - Reorganisatie - Strijd - Maatregelen
  Verzending vraag 23/2/2011
  Antwoord 28/2/2011
5-1474 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Kinderporno - Cijfers - Veronderstelde vermindering - Verklaring - Strijd - Nieuwe actiemiddelen
  Verzending vraag 23/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1473 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Identificatie en registratie van honden - Openbare aanbesteding - Nieuw dienstverlenend bedrijf - Opvolging van de uitvoering van contracten
  Verzending vraag 23/2/2011
  Antwoord 8/4/2011
5-1472 Christine Defraigne (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Minimale dienstverlening - Eventuele invoering - Andere maatregelen - Sancties bij wilde stakingen - Werving van extra personeel
  Verzending vraag 23/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1471 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Overdreven snelheid - Bestrijding - Boetes - Aantal - Verschil tussen de drie gewesten van het land - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 23/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1105 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oproepcentrales 100, 101 en 112 - Budget -Federale calltakers - Aantal - Aanwerving - Loopbaan - Opleiding
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-1104 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cannabis - Bestrijding - Budget - Controle in de omgeving van scholen - Andere controlemaatregelen - Cannabisplantages - Cijfers
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-757 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouwen - Installatie van rooklokalen
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 21/2/2011
5-482 Christine Defraigne (MR) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-481
5-481 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pensioenen - Verschillen - Wegwerken - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-482
5-480 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-479 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielprocedure - Hervorming - Motivatie en criteria - Uitwerking - Kostprijs - Verklaringen van de liga voor de rechten van de mens
  Verzending vraag 3/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-478 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Seksuele meerderjarigheid - Eventuele verlaging van de leeftijd naar veertien jaar - Opinie - Aantal verkrachtingen van minderjarigen - Gevolgen
  Verzending vraag 3/12/2010
  Antwoord 7/2/2011
5-390 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Overheidsbedrijven - Beursgenoteerde bedrijven - Bestuursraad - Aanwezigheid van vrouwen - Doelstelling van 30% - Maatregelen - Standpunt van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
  Verzending vraag 24/11/2010
  Antwoord 4/7/2011
5-357 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersreglement - Inbreuken - Boeten en veroordelingen - Belgische en buitenlandse chauffeurs - Discriminaties - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 15/12/2010
5-352 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Borst- en baarmoederkanker -Erfelijkheidstest - Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de KUL - DNA Sequencer - Aanschaf - Begunstigden van de testen - Behandelde patiŽnten -Aantal - Aanschaf in de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 3/3/2011
5-349 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale ontvoering van kinderen door een van de ouders - Dossiers - Aantal - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal -Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Land van bestemming van de ontvoerd
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 9/11/2010
5-345 Christine Defraigne (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Fictieve arbeidsovereenkomsten - Bestrijding - Sancties voor de werkgevers - Weigering van regularisatie - Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunning - Vernietiging met terugwerkende kracht - Sociale inspectie - Personeel
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-343 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Anticonceptiepil - Gebruik - Mogelijk hoger sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Groei - Anticonceptiemiddelen - Risico op kanker
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 4/2/2011
5-341 Christine Defraigne (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Verordening (EG) nr.†861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen - Uitvoering - Informatie van de hoven en rechtbanken - Bericht aan de consumenten - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Antwoord 20/12/2010
5-340 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rauwe melk - Q- koorts- Besmettingsgevaar - Raad van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Werkelijke doelstellingen - Wetenschappelijke studie - Preventiecampagnes
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-294 Christine Defraigne (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 3/5/2011
5-293 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privťleven - Aanslag
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 5/7/2011
5-292 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiŽle situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 30/3/2011
5-282 Christine Defraigne (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Hervorming - Kostprijs - Uitvoering - Staking van de brandweermannen - Eventuele minimumdienst
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-281 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Aantal - Omkaderingsdiensten - Budget - Gegevens over de betrokkenen - Werkgevers - Kostenlast - Uitvoeringstermijn alternatieve straf
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 28/1/2011
5-280 Christine Defraigne (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Veiligheid - Sociale netwerken - Gevaar - Sensibiliseringscampagne - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-279 Christine Defraigne (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Veiligheid - Passwords - Keuzen - Sensibiliseringscampagne - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-278 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventiecampagnes - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Begroting - Gewicht op de uitgaven - Vermindering - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 29/6/2011
5-277 Christine Defraigne (MR) minister van Justitie  
  Computerpiraterij - Gevoelige websites van de Staat - Beveiliging van computergegevens - Maatregelen - Eventuele technologische waakdienst - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011