Controle- en Informatiefunctie (Legislatuur 2014-2019)

Vragen om uitleg

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Ingediend - - - - - -
Stemmingen over moties - - - - - -
Ingetrokken - - - - - -
Besproken in de plenaire vergadering - - - - - -
Besproken in openbare commissievergadering - - - - - -

Parlementaire vragen

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Schriftelijke vragen - 726 327 512 408 417
Mondelinge vragen - - - - - -