Auteurs- en sprekersregister betreffende "Morreale Christie" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Betalende sms-diensten - Misbruiken - Onderzoek van Test-Aankoop - Eisen - Strengere regels (5-7434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 5-7434
Burgerlijk Wetboek - Discriminaties - Maatregelen - Voorziene aanpassingen (5-6044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-6044
Consumentenkrediet - Kredietverlening - Winkels - Onlinewinkels - Criteria - Studie van Test-Aankoop - Aanpassing van de wet op het consumentenkrediet (5-6745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6745
De communicatie tussen de FOD FinanciŽn en de gemeenten betreffende de storting van de gemeentelijke opcentiemen (Stijging van het aantal aftrekken en overgedragen rechten - Nood aan meer uitleg door de FOD FinanciŽn) (5-2468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-169 COM
p. 10-12 5-169 COM p. 10-12 (PDF)
De continuÔteit van de energievoorziening (5-7170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-7170
De discriminatie in het Burgerlijk Wetboek (Opheffing van de nog bestaande discriminaties - Vaststelling van de afstamming van homosexuele ouders - Keuze van de familienaam van het kind - Wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen om de strafsancties uit te breiden) (5-783)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-87
p. 20-22 5-87 p. 20-22 (PDF)
De ecologische voetafdruk van BelgiŽ (5-7169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7169
De erkenning van afstamming bij homoseksuele ouders (5-6185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6185
De gloeilampen (Verbod op de verkoop - Spaarlampen die kwik bevatten) (5-1980)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 5-7 5-145 COM p. 5-7 (PDF)
De impact van gecoat zaad op de bijenkolonies (Bijensterfte door het gebruik van systemische insecticiden) (5-2128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 6-8 5-138 COM p. 6-8 (PDF)
De impact van gecoat zaad op de bijenkolonies (Pesticiden) (5-2128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 17-20 5-145 COM p. 17-20 (PDF)
De inning van auteursrechten in het kader van radiotransmissie- en kabeldistributiediensten (5-7479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7479
De jaarlijkse vernietiging van vijfduizend bloedzakjes (Bloeddonatie door personen met hemochromotose) (5-2125)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 8-11 5-139 COM p. 8-11 (PDF)
De loondiscriminatie van migranten in BelgiŽ (5-2194)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 21-24 5-155 COM p. 21-24 (PDF)
De luchtpompen in benzinestations (Oppompen van de banden van auto's) (5-2483)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-174 COM
p. 8-10 5-174 COM p. 8-10 (PDF)
De niet-terugbetaling van de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie vanaf het vierde jaar (Oogziekte - Behandeling met Lucentis en Avastin) (5-2298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 18-21 5-158 COM p. 18-21 (PDF)
De onaanvaardbare handelwijze van de directie van Meister Benelux in Sprimont (Tussenkomst van een privťmilitie in het sociaal conflict - Reactie van de politie) (5-445)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-49
p. 20-25 5-49 p. 20-25 (PDF)
De onwettige reclame voor bankkredieten (Consumentenkrediet) (5-2391)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 7-8 5-187 COM p. 7-8 (PDF)
De overdracht van de BTW-heffing op de medecontractant voor werken in onroerende staat die worden uitgevoerd door een gedeeltelijk belastingplichtige (Onderwerping van gemeenten en overheidsdiensten aan de BTW) (5-647)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-73
p. 15-17 5-73 p. 15-17 (PDF)
De strijd tegen de fraude in de sector van het wegvervoer (Controles - Illegaal tewerkgestelde buitenlandse chauffeurs - Schijnzelfstandigen - Oneerlijke concurrentie) (5-509)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 14-16 5-57 p. 14-16 (PDF)
De tarieven van SMS-spelletjes en van ongewenste SMS-berichten (5-2126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumentenzaken en Noordzee
5-145 COM
p. 26-28 5-145 COM p. 26-28 (PDF)
De tax shelter (voor audiovisuele producties - Overdreven administratieve vormvoorschriften - Belastingaangifte) (5-2010)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 20-22 5-137 COM p. 20-22 (PDF)
De verwarmingstoelage toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds (5-6761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6761
Ecocheques - Verdeling - Volume - Impopulariteit - Hoge inningskosten - Vervanging door maaltijdcheques - Aanpassingen - Vooruitzicht (5-6757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6757
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Christie Morreale, senator-opvolger
5-38
p. 4 5-38 p. 4 (PDF)
Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ (5-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-5593
Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ (5-5594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5594
Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ (5-5828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5828
Energieproductie - Nieuwe methode voor hydraulische productie - Systeem Searaser - Eventuele toepassing in BelgiŽ (5-8445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-8445
Gewasbeschermingsmiddelen - Reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Belgische markt - Hoeveelheid en toxiciteit van de verkochte middelen - Evolutie van het gebruik van fytosanitaire middelen in de landbouw (5-6759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6759
Het afsluiten van supermarktkoelkasten met glazen deuren (teneinde het energieverbruik van de grootwarenhuizen te verminderen) (5-409)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-47
p. 26-27 5-47 p. 26-27 (PDF)
Het gebruik van de digitale tachograaf in de wegvervoersector (Misbruiken - Koppeling aan een gps-toestel) (5-598)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-63
p. 19-21 5-63 p. 19-21 (PDF)
Het tekort aan artsen die bereid zijn zwangerschapsonderbrekingen uit te voeren in centra voor gezinsplanning (5-2253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 21-24 5-158 COM p. 21-24 (PDF)
Het uitrustingsplan voor de elektriciteitssector (Elektriciteit - Bevoorradingszekerheid - Sluiting van centrales - Kernuitstap) (5-554)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-60
p. 22-23 5-60 p. 22-23 (PDF)
Het verdwijnen van de spoorlijnen in de Ourthe- en AmblŤvestreek (5-712)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-81
p. 20-24 5-81 p. 20-24 (PDF)
Internet - Producten en diensten - Grensoverschrijdende aankopen - Klachten van consumenten - Frauduleuze praktijken - Europees Centrum voor de Consument - Maatregelen (5-6760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 5-6760
Kansspelinrichtingen - Casino's - Speelzalen - Toegang - Toegangsverbod voor sommige beroepsgroepen - Gegevensbank EPIS - Uitgesloten spelers - BelgiŽ - Buitenland (5-5993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5993
Loodvergiftiging - Blootstelling van kinderen - Toestand in BelgiŽ - Maatregelen (5-6948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6948
Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect (5-6142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6142
Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect (5-6143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-6143
Onderzoek van de geloofsbrieven (Rechtstreeks verkozen senatoren en senatoren-opvolgers, gemeenschapssenatoren en gecoŲpteerde senatoren) (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  De heer Paul Magnette neemt opnieuw zijn mandaat op als senator - Mevrouw Christie Morreale neemt opnieuw haar plaats in als opvolger
5-89
p. 7 5-89 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1894/3
p. 1-25 5-1894/3 p. 1-25 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 40-45 5-85 p. 40-45 (PDF)
   Mondeling verslag namens de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5-85
p. 45 5-85 p. 45 (PDF)
Passiefhuis - Brand - Risico's voor de hulpdiensten - Wetenschappelijke studie van 2009 - Resultaten - Eventuele bijkomende studie (5-5668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5668
Strijd tegen de Aziatische hoornaar (5-6946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6946
Strijd tegen de Aziatische hoornaar (5-6947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6947
Voorstel van resolutie betreffende de "mini-missverkiezingen" (Schoonheidswedstrijden - Hyperseksualisering van kinderen) (5-1658)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Christie Morreale en Caroline Dťsir
5-1658/1
p. 1-4 5-1658/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Verslag van mevrouw Christie Morreale
5-575/2
p. 1-5 5-575/2 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de aanspreekvorm "juffrouw" in de administratieve documenten en briefwisseling van de federale overheidsdiensten (Vervanging door "mevrouw") (5-1586)      
  Voorstel van de dames Christie Morreale en Fabienne Winckel
5-1586/1
p. 1-3 5-1586/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Tabaksontwenning - Haarprotheses - Radio-isotopen - Maximumfactuur - Statuut chronische aandoening - Derdebetaler - Nationaal Akkoord - Conventionnering - Pediatrische liaison - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen : honorariumsupplementen - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's : administrative vereenvoudiging en betere controle) (5-1895)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1895/3
p. 1-18 5-1895/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers (Omzetting richtlijn 2010/63/EU - Proefneming met dieren - Kwekerijen - Wijzigingen CITES-wetgeving - Controle op de dierengezondheidswet - Samenstelling Federaal borstvoedingscomitť - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek - Voedingsmiddelen : controle - Commissie van advies voor plantenbereidingen) (5-1896)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1896/3
p. 1-5 5-1896/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1664)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Christie Morreale en Fabienne Winckel en de heer Willy Demeyer
5-1665/1
p. 1-6 5-1665/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christie Morreale en Christine Defraigne en de heren Dirk Claes, Bart Tommelein en Francis Delpťrťe
5-1550/1
p. 1-2 5-1550/1 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999