Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dubiť Josy" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bescherming van bedreigde diersoorten - Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus) - Inschrijving op de CITES-lijsten (3-5679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dubiť aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7794 3-73 p. 7794 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8162-8163 3-76 p. 8162-8163 (PDF)
Bescherming van bedreigde diersoorten - Afrikaanse wilde hond (Lycaon Pictus) - Inschrijving op de CITES-lijsten (3-5680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dubiť aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7802 3-73 p. 7802 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7949 3-74 p. 7949 (PDF)
De "Bolkestein"-richtlijn (Standpunt van BelgiŽ t.a.v. het oorsprongslandbeginsel) (3-867)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 9-10 3-134 p. 9-10 (PDF)
  3-134
p. 9-10 3-134 p. 9-10 (PDF)
De aanwezigheid van Belgische soldaten in Zuid-Libanon (Ontmijners - Kaarten van de mijnenvelden - Risico van een nieuw IsraŽlisch offensief) (3-1239)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-185
p. 6-8 3-185 p. 6-8 (PDF)
De aanwezigheid van religieuze symbolen in hoven en rechtbanken (3-2038)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 40-42 3-199 p. 40-42 (PDF)
De afwezigheid van een Belgisch antwoord op het verzoek van de Raad van Europa in verband met de geheime CIA-gevangenissen (en het clandestien vervoer van gedetineerden) (3-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 19-23 3-152 p. 19-23 (PDF)
De agressie tegen een televisieploeg van de RTBF en andere journalisten in TunesiŽ (Gewelddadig optreden van de politie - Regime dat elke vorm van persvrijheid verbiedt - Deelname aan de wereldtop over de informatiemaatschappij - Samenwerkingsakkoorden - Niet-eerbiedigen van de mensenrechten) (3-854)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-133
p. 26-28 3-133 p. 26-28 (PDF)
De balans van de reacties op de gevolgen van de aardbeving in Pakistan (Humanitaire en financiŽle hulp) (3-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 23-26 3-142 p. 23-26 (PDF)
De balans van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob (Dollekoeienziekte of spongiforme encefalopathie - Verschillende vormen - Behandeling van de ziekte) (3-980)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-149
p. 31-33 3-149 p. 31-33 (PDF)
De beschuldiging van een journalist die zijn bronnen niet wenst vrij te geven (3-1479)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-212
p. 9-11 3-212 p. 9-11 (PDF)
De blokkering van het onderzoek naar de brand in het Koerdisch Instituut te Brussel (3-1451)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 42-43 3-155 p. 42-43 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Bespreking
3-186
p. 4-26 3-186 p. 4-26 (PDF)
De geheime vluchten van de CIA (3-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De houding van BelgiŽ in de Wolfowitz-zaak (Controverse rond voormalig Amerikaans viceminister van Defensie, voorzitter van de Wereldbank - Geval van corruptie - Herstel van de geloofwaardigheid en het goed bestuur bij de Bank) (3-1499)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-214
p. 24-26 3-214 p. 24-26 (PDF)
De inbeslagname van Belgisch militair materieel dat bestemd is voor Congo (Beslag in Equatoriaal-Guinea, in het kader van de materiŽle steun die BelgiŽ biedt aan het Beninse bataljon dat in de MONUC-operatie zal worden ingezet) (3-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-152
p. 25-26 3-152 p. 25-26 (PDF)
De inbraak in het "Kashmir Center" te Brussel (Organisatie die zich inzet voor de hereniging en de onafhankelijkheid van Kashmir - Misdadigers geÔnteresseerd in vertrouwelijke dossiers) (3-1619)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 27-28 3-164 p. 27-28 (PDF)
De kwestie van het behoud van de Iraanse Volksmoedjahedien op de lijst van de terroristische organisaties (3-2017)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-198
p. 39-41 3-198 p. 39-41 (PDF)
De omstandigheden waarin een Belgisch burger in Nederland werd aangehouden (Geval van de heer Bahar KimyongŁr, Belgische burger van Turkse afkomst - Turks internationaal aanhoudingsmandaat - Gevaar voor uitlevering aan een land dat de mensenrechten niet respecteert) (3-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-172
p. 9-11 3-172 p. 9-11 (PDF)
De opvolging van het bezoek van de HaÔtiaanse president (in het kader van de ontwikkelingssamenwerking) (3-1206)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 9-11 3-175 p. 9-11 (PDF)
De organisatie van een negationistische meeting betreffende de Armeense genocide in Brussel (3-1414)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 8-11 3-204 p. 8-11 (PDF)
De oriŽntatienota die de Ministerraad heeft goedgekeurd inzake het Belgische voorzitterschap van de OVSE (Preventie en oplossing van conflicten - Stilzwijgen over het pijnlijk conflict in TsjetsjeniŽ) (3-1285)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 37-39 3-147 p. 37-39 (PDF)
De schending van de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen door rechters (Naleving wet 7 april 2005 - Achtervolging bij de ontsnapping van Murat Kaplan - Afgehakte hand van een standbeeld van Leopold II) (3-1465)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-210
p. 14-16 3-210 p. 14-16 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De toename van de militaire aanwezigheid van BelgiŽ in Afghanistan (3-2054)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 61-64 3-200 p. 61-64 (PDF)
De toestand van de asielzoekers en mensen zonder papieren van Iraanse nationaliteit (Specifiek probleem van de baha'is) (3-1101)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-160
p. 8-11 3-160 p. 8-11 (PDF)
De veroordeling tot de doodstraf van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse geneesheer in LibiŽ (Zondebokken) (3-1340)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 18-21 3-195 p. 18-21 (PDF)
De vertraging in de bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten van de "wet-Dupont" (Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden) (3-1222)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Za ken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-142
p. 58-61 3-142 p. 58-61 (PDF)
De vraag van de ambassadeur van de VS te Brussel over het opvoeren van de Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan (Verslechterde situatie in dat land - Evolutie van de militaire situatie) (3-1395)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-202
p. 13-16 3-202 p. 13-16 (PDF)
De waarborg die Delcredere heeft verleend aan de onderneming "New Lachaussťe" voor een verkoopcontract inzake een munitiefabriek in Tanzania (Intrekking van de exportlicentie door het Waalse Gewest - Schadevergoeding) (3-1183)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 55-56 3-139 p. 55-56 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubiť en mevrouw de Bethune
3-195
p. 67-69 3-195 p. 67-69 (PDF)
  3-195
p. 99-100 3-195 p. 99-100 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Dubiť, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-132
p. 11 3-132 p. 11 (PDF)
Filippijnen - Situatie van de mensenrechten - Gevangenneming van de Filippijnse volksvertegenwoordiger Crispin Beltran (3-5678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7779-7780 3-73 p. 7779-7780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8032-8034 3-75 p. 8032-8034 (PDF)
  Bul. 3-83
p. 9074-9075 3-83 p. 9074-9075 (PDF)
Het Europese antwoord op de zaak betreffende de cartoons over Mohammed (Publicatie in een Deense krant - Golf van geweld tegen de Westerse wereld - Conflict tussen de vrijheid van meningsuiting en de interpretatie van religieuse regels) (3-1000)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 11-13 3-150 p. 11-13 (PDF)
Het bedrag van de 'schandelijke' schuld van BelgiŽ (Vorderingen t.o.v. ontwikkelingslanden - Kwijtscheldingen) (3-1512)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 20-21 3-216 p. 20-21 (PDF)
Het doodzwijgen van een rapport omtrent de IsraŽlische politiek in Oost-Jeruzalem (3-913)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-140
p. 21-23 3-140 p. 21-23 (PDF)
Het gevangenisregime van veroordeelden voor "terrorisme" (Bijzonder zware detentievoorwaarden - Gevolgen van klachten ingediend door advokaten en van rechterlijke beslissingen) (3-1274)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-188
p. 7-8 3-188 p. 7-8 (PDF)
Het risico van de uitwijzing van een Belgisch burger naar een land waar folterpraktijken worden toegepast (Geval van de heer Bahar KimyongŁr, Belgisch burger van Turkse afkomst in Nederland aangehouden - Turks internationaal aanhoudingsmandaat) (3-1646)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 46-47 3-165 p. 46-47 (PDF)
Het risico van de uitwijzing van een Belgisch burger naar een land waar folterpraktijken worden toegepast (Geval van de heer Bahar KimyongŁr, Belgische burger van Turkse afkomst in Nederland aangehouden - Turks internationaal aanhoudingsmandaat) (3-1144)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 20-23 3-165 p. 20-23 (PDF)
Het toenemende gevaar dat weegt op onze strijdkrachten in Afghanistan (3-1152)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 20-22 3-167 p. 20-22 (PDF)
Het voortbestaan van het gevangenenkamp van Guantanamo (3-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 22-23 3-171 p. 22-23 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege (3-1601)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Dubiť
3-1601/1
p. 1-5 3-1601/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ (3-1474)      
  Voorstel van de heer Dubiť en mevrouw de Bethune
3-1474/1
p. 1-3 3-1474/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Dubiť
3-1474/2
p. 1-2 3-1474/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-150
p. 15-16 3-150 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Opname van dwingende sociale bedingen en milieubedingen - Heronderhandeling van de overeenkomsten) (3-1535)      
  Voorstel van de heer Dubiť
3-1535/1
p. 1-3 3-1535/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (3-1886)      
  Voorstel van de heer Dubiť c.s.
3-1886/1
p. 1-5 3-1886/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (Kindsoldaten) (3-1370)      
  Amendement nr 6 van de heer Dubiť
3-1370/3
p. 1 3-1370/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Anderze onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst, inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties, provocatie, minionderzoek, vertrouwelijk dossier, rechterlijke controle - Aanwijzing van onderzoeksrechters gespecialiseerd in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden kunnen uitoefenen over het hele grondgebied - Wijziging Wetboek van Strafvordering en Gerechtelijk Wetboek) (3-1491)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 en 40 van de heer Dubiť
3-1491/2
p. 1-4 3-1491/2 p. 1-4 (PDF)
  3-1491/2
p. 26-27 3-1491/2 p. 26-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-144
p. 4-44 3-144 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29 september 2005 (3-1819)      
  Stemming
3-187
p. 48 3-187 p. 48 (PDF)
  3-187
p. 89 3-187 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1746)      
  Algemene bespreking
3-176
p. 26-45 3-176 p. 26-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux, Willems, Ceder, Dubiť, Vandenhove en Cheffert en van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-137
p. 52-56 3-137 p. 52-56 (PDF)
  3-137
p. 91 3-137 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden (Bestraffing van seksistische beschimpingen en beledigingen geuit op een openbare plaats of in een geschrift - Bestraffing van de ruchtbaarheid die iemand geeft aan zijn oogmerk zijn toevlucht te nemen tot discriminatie, haat of geweld, alsmede iemands lidmaatschap van een groepering of vereniging die discrimineert of discriminatie voorstaat - Bestraffing van seksistisch gedrag van overheidsambtenaren bij de uitoefening van hun ambt - Seksisme als verzwarende omstandigheid - In rechte optreden van instellingen van openbaar nut en verenigingen) (3-1840)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Dubiť
3-1840/1
p. 1-14 3-1840/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Financiering van de ontwikkelingslanden - Oprichting van het Solidariteitsfonds voor ontwikkeling - Heffing t.v.v. dit fonds) (3-1702)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Dubiť
3-1702/1
p. 1-7 3-1702/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een ß 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen (aan de persoon met Belgische nationaliteit wiens uitlevering gevraagd wordt - Verplichte inlichting over het bestaan en de herkomst van het verzoek alsook de motieven die het in de ogen van het verzoekende land verantwoorden) (3-2027)      
  Voorstel van de heer Dubiť c.s.
3-2027/1
p. 1-4 3-2027/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" (3-1719)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Dubiť
3-1719/1
p. 1-14 3-1719/1 p. 1-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999