S. 3-1601 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
---------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
Isabelle Durant    Josy Dubiť   

indeling in kiesdistricten
herziening van de grondwet
Eerste Kamer
landelijke verkiezing
institutionele hervorming
rechtstreeks gekozen kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1601/1 3-1601/1 (PDF) Herziening van de grondwet 7/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/3/2006   Indiening Doc. 3-1601/1 3-1601/1 (PDF)
7/3/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/3/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd