S. 3-2027 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een ß 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen
Josy Dubiť    Pierre Galand   

strafprocedure
uitlevering
internationaal strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2027/1 3-2027/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2007   Indiening Doc. 3-2027/1 3-2027/1 (PDF)
1/2/2007   Inoverwegingneming
1/2/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
1/2/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving