Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Hauthem Joris" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek (Hervorming gerechtelijke kantons - Aanhechting gemeente Kortemark bij arrondissement Brugge - Vrederechters : aanpassingen aan naburige kantons - Gebruik der talen in gerechtszaken - Bevoegdheidsconflict) (Zie doc. Senaat 1-1366 en Kamer 50-371) (2-442)      
  Bespreking
2-47
p. 40-48 2-47 p. 40-48 (PDF)
  2-59
p. 39-43 2-59 p. 39-43 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-143
p. 4-5 2-143 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer Van Hauthem tot derde ondervoorzitter van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De aanwijzing van een regeringscommissaris (voor de vereenvoudiging van de sociale zekerheid) (2-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 10-11 2-87 p. 10-11 (PDF)
De defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (Oprichting van een bijzondere werkgroep - Bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten inzake ontwikkelingssamenwerking) (2-826)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 10 2-173 p. 10 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De eventuele koppeling van het Waals tabaksdecreet aan de Vlaamse zorgverzekering (Annulatieverzoek bij het Arbitragehof) (2-66)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-16
p. 5-6 2-16 p. 5-6 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht (2-756)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 6-7 2-159 p. 6-7 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De interpretatie inzake taalaanhorigheid van een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de zogenaamde Brusselwet (Taalaanhorigheid van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van de vijf bijkomende leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad) (2-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-239
p. 15-18 2-239 p. 15-18 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De inzameling van persoonsgegevens door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Black list) (2-227)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-40
p. 7-9 2-40 p. 7-9 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De onwettelijkheid van de oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 (Taalgebruik - Gevolgen voor de geldigheid van de verkiezingen) (2-920)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 27-28 2-190 p. 27-28 (PDF)
De perikelen met de MUG-dienst in de regio Galmaarden (Kennis van de Nederlandse taal door de dringende medische hulpdiensten in de regio Halle-Vilvoorde en het personeel van de Brusselse ziekenhuizen - Financiering van een MUG-dienst in Halle) (2-1161)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-249
p. 25-27 2-249 p. 25-27 (PDF)
De problemen bij de uitvoering van het Lombardakkoord in een aantal Brusselse gemeenten (Dotatie aan gemeenten van het Brussels Gewest die een Nederlandstalige schepen in hun schepencollege opnemen - Wijze waarop de taalaanhorigheid van een gemeentelijk mandataris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend wordt) (2-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 18-20 2-164 p. 18-20 (PDF)
De recente uitlatingen van de Koning in zijn nieuwjaarsboodschap aan de gestelde lichamen (Loven van de paarsgroene regering - Oproep tot communautaire vrede - Belgische Voorzitterschap van de EU) (2-855)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-178
p. 7-9 2-178 p. 7-9 (PDF)
De recente uitlatingen van de heer Leman en de heer Slangen (Uitspraken van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding over het Vlaams Blok - Weigering van getuige Slangen, communicatiestrateeg van de eerste minister, te antwoorden op een vraag gesteld door een lid van de onderzoekscommissie-dioxine) (2-157)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-30
p. 7-9 2-30 p. 7-9 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De taalaanhorigheid van de rechtstreeks verkozen Brusselse leden van het Vlaams Parlement (2-902)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-243
p. 13-17 2-243 p. 13-17 (PDF)
De uitspraken van de staatssecretaris voor Energie over het Vlaams Blok (Weekblad Humo - Eerroof jegens extreem-rechts) (2-371)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-76
p. 7-9 2-76 p. 7-9 (PDF)
De verdeling van de onderwijsdotatie (Akkoord tot wijziging van de financiering van Gewesten en Gemeenschappen - Franstalig onderwijs - Benadeling van Vlaanderen) (2-56)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-15
p. 6-14 2-15 p. 6-14 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2993 2-55 p. 2993 (PDF)
  Bul. 2-56
p. 3047 2-56 p. 3047 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3037-3037 2-56 p. 3037-3037 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3037 2-56 p. 3037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3122 2-57 p. 3122 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2995 2-55 p. 2995 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2997 2-55 p. 2997 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2999 2-55 p. 2999 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3003 2-55 p. 3003 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3007 2-55 p. 3007 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3071 2-56 p. 3071 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3076 2-56 p. 3076 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3018 2-55 p. 3018 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3045 2-56 p. 3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3491 2-62 p. 3491 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3045 2-56 p. 3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3550 2-63 p. 3550 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3046 2-56 p. 3046 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3026 2-55 p. 3026 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3099 2-56 p. 3099 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3026-3027 2-55 p. 3026-3027 (PDF)
  Bul. 2-56
p. 3099 2-56 p. 3099 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Van Hauthem, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Bespreking
2-25
p. 22-39 2-25 p. 22-39 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003 (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1258)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het onwerkzame karakter van de nationale paritaire comitťs (Sluiten van CAO's - Splitsing van comitťs - Aanvullend Vlaams tijdskrediet voor de sociaal-culturele sector) (2-860)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-180
p. 6-8 2-180 p. 6-8 (PDF)
Het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen (2-389)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-79
p. 8-9 2-79 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 50 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van het volledig ontwerp
2-709/3
p. 1-14 2-709/3 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Uitoefening van het gros van de plaatsgebonden bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied door het Vlaams Gewest
2-709/3
p. 15 2-709/3 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Specifiek statuut voor Brussel bestuurd op voet van gelijkheid door Vlamingen en Franstaligen
2-709/3
p. 18-25 2-709/3 p. 18-25 (PDF)
  Amendement nr 57 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige overheveling van de landbouw-, tuinbouw- en visserijbevoegdheden naar de deelstaten
2-709/3
p. 33 2-709/3 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Taak van de Belgische Interventie- en Restitutiebureau
2-709/3
p. 34 2-709/3 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/3
p. 34-35 2-709/3 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Benoeming van de provinciegouverneur, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen
2-709/3
p. 37 2-709/3 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Administratief toezicht op de gemeente Komen-Waasten
2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-709/3
p. 40 2-709/3 p. 40 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-709/3
p. 51 2-709/3 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Vervanging van "het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest" door "het Brussels Hoofdstedelijk Gebied"
2-709/3
p. 57-58 2-709/3 p. 57-58 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ
2-709/3
p. 58-69 2-709/3 p. 58-69 (PDF)
  Amendementen nrs 52, 62 en 72 tot 77 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toezichthoudende bevoegdheid van de gewesten en over de Brusselse gemeenten en de gemeenten van het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 15-16 2-709/3 p. 15-16 (PDF)
  2-709/3
p. 36-37 2-709/3 p. 36-37 (PDF)
  2-709/3
p. 43-51 2-709/3 p. 43-51 (PDF)
  Amendementen nrs 53 en 87 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Toekenning van het statuut van provincie aan het Duitse taalgebied
2-709/3
p. 17 2-709/3 p. 17 (PDF)
  2-709/3
p. 69-73 2-709/3 p. 69-73 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 56 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Volledige onafhankelijkheid van WalloniŽ en Vlaanderen
2-709/3
p. 16-33 2-709/3 p. 16-33 (PDF)
  Amendementen nrs 54 en 55 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Overdracht van bevoegdheid inzake sociale zekerheid aan de Gemeenschappen
2-709/3
p. 18 2-709/3 p. 18 (PDF)
  2-709/3
p. 25 2-709/3 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 60 en 61 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/3
p. 35-36 2-709/3 p. 35-36 (PDF)
  Amendementen nrs 61, 65 en 67 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Regeling van het taalgebruik in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut
2-709/3
p. 36 2-709/3 p. 36 (PDF)
  2-709/3
p. 38 2-709/3 p. 38 (PDF)
  2-709/3
p. 39-40 2-709/3 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 66, 79 en 84 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Aanneming van ordonnanties met een meerderheid in elke taalgroep om de belangen van de Brusselse Vlamingen te vrijwaren
2-709/3
p. 39 2-709/3 p. 39 (PDF)
  2-709/3
p. 51-52 2-709/3 p. 51-52 (PDF)
  2-709/3
p. 57 2-709/3 p. 57 (PDF)
  Amendementen nrs 69 tot 71 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-709/3
p. 41-43 2-709/3 p. 41-43 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 83 van de heren Buysse en Van Hauthem
   Gewaarborgde vertegenwoordiging in Brussel van beide taalgroepen op alle beleidsniveaus
2-709/3
p. 53-56 2-709/3 p. 53-56 (PDF)
  Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-709/9
p. 1-4 2-709/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 34 2-116 p. 34 (PDF)
   Federalisme met drie
2-116
p. 33 2-116 p. 33 (PDF)
   FinanciŽle impact van de bevoegdheidsoverdracht - Fiscale autonomie
2-116
p. 33 2-116 p. 33 (PDF)
  2-116
p. 34 2-116 p. 34 (PDF)
   Garanties voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten
2-116
p. 34-35 2-116 p. 34-35 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen
2-116
p. 33 2-116 p. 33 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 31-33 2-116 p. 31-33 (PDF)
  2-116
p. 36-37 2-116 p. 36-37 (PDF)
   Oprichting van een Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele Vernieuwing (Costa)
2-116
p. 32 2-116 p. 32 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 34 2-116 p. 34 (PDF)
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-116
p. 34-36 2-116 p. 34-36 (PDF)
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-116
p. 33-34 2-116 p. 33-34 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-116
p. 32 2-116 p. 32 (PDF)
  2-116
p. 89 2-116 p. 89 (PDF)
   Taboe van de sociale zekerheid
2-116
p. 37 2-116 p. 37 (PDF)
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
2-116
p. 36 2-116 p. 36 (PDF)
   Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 35 2-116 p. 35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Amendement nr 62 van de heer Van Hauthem
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/2
p. 32 2-777/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 66 van de heer Van Hauthem
   Regionalisering van het tewerkstellingsbeleid
2-777/2
p. 34 2-777/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Van Hauthem
   Financiering van gewesten en gemeenschappen
2-777/2
p. 37 2-777/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heer Van Hauthem
   Financiering van de gemeenschappen - Financiering van het universitair onderwijs verstrekt aan buitenlandse studenten
2-777/2
p. 38-39 2-777/2 p. 38-39 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heer Van Hauthem
   Aan de gemeenschappen toegewezen gedeelte van de winst van de Nationale Loterij
2-777/2
p. 39-40 2-777/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heer Van Hauthem
   Communautarisering van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-777/2
p. 40 2-777/2 p. 40 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Van Hauthem
   Inwerkingtreding
2-777/2
p. 40 2-777/2 p. 40 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 61, 63 tot 65 en 67 van de heer Van Hauthem
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 31-32 2-777/2 p. 31-32 (PDF)
  2-777/2
p. 33-34 2-777/2 p. 33-34 (PDF)
  2-777/2
p. 34 2-777/2 p. 34 (PDF)
  Amendementen nrs 68 tot 70 van de heer Van Hauthem
   Financiering van de gewesten
2-777/2
p. 34-35 2-777/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendementen nrs 71 tot 73 en 75 van de heer Van Hauthem
   Financiering van de gemeenschappen
2-777/2
p. 35-37 2-777/2 p. 35-37 (PDF)
  2-777/2
p. 37 2-777/2 p. 37 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 79 van de heer Van Hauthem, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Federalisering van de sociale zekerheid
2-130
p. 8 2-130 p. 8 (PDF)
  2-130
p. 12-13 2-130 p. 12-13 (PDF)
   Incoherentie van de staatshervorming
2-130
p. 8 2-130 p. 8 (PDF)
  2-130
p. 13-14 2-130 p. 13-14 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de deelgebieden
2-130
p. 8-12 2-130 p. 8-12 (PDF)
   Verruiming van de fiscale verantwoordelijkheid van de gewesten (Fiscale autonomie)
2-130
p. 10-11 2-130 p. 10-11 (PDF)
   Wijziging van de verdeelsleutel voor de onderwijsdotaties - Herfinanciering van de Franse Gemeenschap - Sint-Elooisakkoord
2-130
p. 8-10 2-130 p. 8-10 (PDF)
  2-130
p. 13 2-130 p. 13 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-224
p. 7 2-224 p. 7 (PDF)
  2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-224
p. 10 2-224 p. 10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Over het feit dat de Senaat zich uitspreekt (door stemming) over de ontvankelijkheid van een belangenconflict (motie van het Vlaams Parlement)      
  2-47
p. 46-47 2-47 p. 46-47 (PDF)
  2-59
p. 41-42 2-59 p. 41-42 (PDF)
Plantentuin van Meise - Overheveling - Vertraging (2-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2726 2-51 p. 2726 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-133
p. 4 2-133 p. 4 (PDF)
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 47-49 2-146 p. 47-49 (PDF)
   Invoering van een kiesdrempel van 5 %
2-146
p. 49 2-146 p. 49 (PDF)
   Invoering van het bindend referendum
2-146
p. 50-51 2-146 p. 50-51 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
2-146
p. 49-50 2-146 p. 49-50 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-146
p. 49-50 2-146 p. 49-50 (PDF)
Strafwetboek - Voorrang van het burgerlijk huwelijk op het kerkelijk huwelijk (Uitspraken van een imam van het "Centre islamique de Belgique") (2-2401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394 2-61 p. 3394 (PDF)
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (2-33)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-33/1
p. 1-2 2-33/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten (2-34)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-34/1
p. 1-16 2-34/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 71 en 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Procedure voor vervroegde ontbinding van de deelstaatparlementen) (2-1295)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
2-1295/1
p. 1-2 2-1295/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Eedformule voor de gemeenschaps- en gewestministers en de leden van de Raden) (2-31)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
2-31/1
p. 1-3 2-31/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-63/1
p. 1-2 2-63/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1276)      
  Algemene bespreking
2-235
p. 30-42 2-235 p. 30-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen en Leduc en van de heren Moureaux, Caluwť, Van Hauthem en Vankrunkelsven
2-37
p. 93-97 2-37 p. 93-97 (PDF)
  2-37
p. 115 2-37 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-240
p. 13-19 2-240 p. 13-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442) (2-604)      
  Amendement nr 9 van de heer Van Hauthem c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-604/7
p. 1 2-604/7 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Van Hauthem c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag
2-604/10
p. 1 2-604/10 p. 1 (PDF)
  Belangenconflict tussen de Senaat en het Vlaams Parlement
   Algemene bespreking
2-105
p. 38-42 2-105 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
2-582/1
p. 1-3 2-582/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel (Pedofilie) (2-40)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-40/1
p. 1-2 2-40/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed (Gemeenschaps- en gewestministers) (2-32)      
  Voorstel van de heer Van Hauthem
2-32/1
p. 1-2 2-32/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 22-28 juli 1791 "qui rŤgle la couleur des affiches" en tot vaststelling van de Nederlandstalige tekst van hetzelfde decreet (2-1098)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en van de heer Van Hauthem
2-1098/1
p. 1-3 2-1098/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wettelijke samenwoningen - Aantal - Registratie (Holebi's) (2-1872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2678 2-51 p. 2678 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2941-2943 2-54 p. 2941-2943 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999