Auteurs- en sprekersregister betreffende "Poty Francis" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De "niet-rendabele" klanten van een bankgroep (Basisdiensten en uitsluitingspraktijken) (2-348)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-72
p. 17-18 2-72 p. 17-18 (PDF)
De Belgische automobilisten met een Luxemburgse nummerplaat (Fraude - Afwijkingen - Controle) (2-1123)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-241
p. 21-24 2-241 p. 21-24 (PDF)
De Post - Early Post-systeem - Gratis voor politieke mandatarissen (Postbezorging vůůr 9 uur 's ochtends) (2-1627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2339 2-45 p. 2339 (PDF)
De SIS-kaart en het afwisselend uitoefenen van het gezag over kinderen (Probleem i.g.v. scheiding, bij deelname van een kind aan een vakantiekamp - Attest van sociaal verzekerde) (2-514)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-98
p. 17-18 2-98 p. 17-18 (PDF)
De achterstand bij de behandeling van de dossiers door het ministerie van Sociale Zaken (Behandeling van de aanvragen van parkeerkaarten) (2-824)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 23-24 2-173 p. 23-24 (PDF)
De atypische myoglobinurie (Ziekte bij paarden die in weiden staan) (2-1164)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-251
p. 31-32 2-251 p. 31-32 (PDF)
De berekening van aangroei- en getrouwheidspremies op spaarboekjes en -rekeningen (2-615)      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-162
p. 57-59 2-162 p. 57-59 (PDF)
De berekening van aangroei- en getrouwheidspremies op spaarboekjes en -rekeningen (Harmonisering van de valutadata van de premies - Gebrek aan doorzichtigheid t.o.v. de verbruiker) (2-644)      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-166
p. 8-12 2-166 p. 8-12 (PDF)
De organisatie van de fiscale controles in ons land (Gelijkheid tussen de belastingplichtigen - Problemen binnen de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit) (2-368)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 12-13 2-76 p. 12-13 (PDF)
De strijd tegen het roken (2-754)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-159
p. 13-15 2-159 p. 13-15 (PDF)
De valutadata van de verrichtingen op zichtrekeningen die aan de klanten meegedeeld moeten worden (2-176)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-34
p. 27-28 2-34 p. 27-28 (PDF)
De valutering op spaarrekeningen en spaarboekjes waarvan de rente onder bepaalde voorwaarden van belasting is vrijgesteld (2-9)      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-8
p. 16-21 2-8 p. 16-21 (PDF)
De veiligheid van de Belgische stations (Brandveiligheid - Evacuatiemogelijkheden) (2-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-92
p. 16-18 2-92 p. 16-18 (PDF)
De verlaging van de tarieven voor internationale bankverrichtingen en de stijging van de tarieven voor binnenlandse bankverrichtingen (2-766)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-161
p. 29-31 2-161 p. 29-31 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Poty, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Euro - Invoering - Gevolgen voor postzegels in Belgische frank na afloop van de periode waarin de beide munten in omloop zijn (2-1626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2247 2-44 p. 2247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2338-2339 2-45 p. 2338-2339 (PDF)
Het gebrek aan lokalen in het gerechtsgebouw van Charleroi (2-288)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 21-22 2-54 p. 21-22 (PDF)
Het gebruik van gsm's door kinderen (Effecten op de gezondheid - Voorzorgsprincipe) (2-505)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 7-8 2-96 p. 7-8 (PDF)
NMBS - Nieuwe rijtuigen (M6) - Scheiding tussen rokers- en niet-rokersplaatsen (2-99)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-3
p. 113 2-3 p. 113 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ruimte voor rokers in de treinen van de NMBS (2-845)      
  Voorstel van de heer Poty c.s.
2-845/1
p. 1-2 2-845/1 p. 1-2 (PDF)
Werkelijke beroepskosten - Forfaitaire beroepskosten - Verschillende inkomsten (ingeschreven in verschillende rubrieken van de belastingaangifte / bedrijfsleiders en winsten) (2-2204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3159 2-58 p. 3159 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3431-3432 2-61 p. 3431-3432 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Oprichting van een Compensatiefonds) (2-1379)      
  Algemene bespreking
2-270
p. 24-31 2-270 p. 24-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Partners van hetzelfde geslacht die een huishouden vormen) (2-338)      
  Verslag van de heer Poty
2-338/3
p. 1-5 2-338/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Medische overconsumptie : controlecommissie belast met het bestraffen van overbodige verstrekkingen of voorschriften - Geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, sociaal inspecteurs, sociaal controleurs : tuchtprocedure ; Dienst voor geneeskundige controle) (2-228)      
  Verslag van de heer Poty
2-228/2
p. 1-2 2-228/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Amendement nr 13 van de heren Poty en Siquet
2-1279/6
p. 1-2 2-1279/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (In fiscale geschillen moet de Belgische Staat niet meer worden vertegenwoordigd door een advocaat maar mag het worden door fiscale ambtenaren) (2-865)      
  Amendement nr 2 van de heren Poty en Siquet
2-865/2
p. 2 2-865/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte bedragen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort) (Rekening waarop alleen uitkeringen mogen worden gestort - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen) (2-786)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Poty
2-786/1
p. 1-4 2-786/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Voorstel van de heer Poty
2-157/1
p. 1-5 2-157/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Poty
2-157/3
p. 1-2 2-157/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Poty c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-157/6
p. 1-2 2-157/6 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Poty
2-184
p. 46-47 2-184 p. 46-47 (PDF)
  2-184
p. 67-68 2-184 p. 67-68 (PDF)
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek, ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind (2-158)      
  Voorstel van de heer Poty
2-158/1
p. 1-5 2-158/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Poty c.s.
2-158/2
p. 1-2 2-158/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (Vergoeding van de bestuurder van een voertuig aangereden bij een verkeersongeval terwijl hij niet de minste aansprakelijkheid heeft) (2-706)      
  Voorstel van de heer Poty
2-706/1
p. 1-3 2-706/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (2-560)      
  Voorstel van de heer Poty
2-560/1
p. 1-5 2-560/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering) (2-1434)      
  Voorstel van de heren Poty en Mahoux
2-1434/1
p. 1-4 2-1434/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt (Uitsluiting door de banken van economisch zwakkeren) (2-811)      
  Voorstel van de heer Poty
2-811/1
p. 1-5 2-811/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen (2-345)      
  Voorstel van de heer Poty c.s.
2-345/1
p. 1-6 2-345/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Poty
2-345/3
p. 1-2 2-345/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-84
p. 35-38 2-84 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, eerste lid, van de provinciekieswet (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen functie van ambtenaar van een gemeentebestuur en het mandaat van provincieraadslid) (2-404)      
  Voorstel van de heer Poty
2-404/1
p. 1-2 2-404/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart (Verlenging van de geldigheidstermijn van het attest van sociaal verzekerde in geval van scheiding zolang de ouders geen akkoord bereiken over de noodzaak de SIS-kaart van hun kind aan de andere ouder te overhandigen) (2-810)      
  Voorstel van de heren Poty en Cornil
2-810/1
p. 1-3 2-810/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering (Wegwerking van de verstoring van het financieel evenwicht tussen de lidstaten van de Vergadering en wegwerking van een aantal anomalieŽn) (2-843)      
  Voorstel van mevrouw Cornet d'Elzius en de heren Barbeaux, Devolder, Kelchtermans, Lozie en Poty
2-843/1
p. 1-9 2-843/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen (Leefloon - Maatschappelijke dienstverlening - Territoriale bevoegdheid van OCMW's - Staatssubsidie) (2-1435)      
  Voorstel van de heren Cornil en Poty
2-1435/1
p. 1-10 2-1435/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (2-259)      
  Voorstel van de heren Poty en Siquet
2-259/1
p. 1-6 2-259/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Wijziging van de procedureregels teneinde de indiening van een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten te vergemakkelijken) (2-772)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Poty
2-772/1
p. 1-5 2-772/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999