S. 2-1435 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen
Jean Cornil    Francis Poty   

OCMW
domicilie
rechten van het individu
dakloze
sociale integratie
sociale bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1435/1 2-1435/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/1/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2003   Indiening Doc. 2-1435/1 2-1435/1 (PDF)
23/1/2003   Inoverwegingneming
23/1/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/1/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie